Die Weg

 

Jy het 'n Verlosser – vertrou Hom!

U, Here, is ons vader, van ouds af is u Naam: Ons Verlosser.” - Jesaja 63:16.

Nie minder nie as 13 keer maak God Homself in die boek Jesaja aan sy verbondsvolk bekend as “VERLOSSER”. Die Hebreeuse woord is gâ'al, wat letterlik beteken “om as naaste familielid, die losser te wees”. Die losser het wetlik die plig gehad om met die weduwee van 'n naaste familielid te trou, sodat sy nie sonder sorg sou wees nie (vgl. Boas wat met Rut getrou het – Rut 4). Die losser was dus iemand wat moes opoffer te wille van die weduwee, asook sy familielid wat gesterf het. Sy liefdevolle aanvaarding van die verantwoordelikheid as losser, het nuwe hoop en lewenskwaliteit vir ander beteken.

So was die Here God die Verlosser van Israel. Sy liefde, sy omgee, sy leiding en redding, sy tugtiging en sterke hand was kenmerkend van hierdie verbondsverhouding. Kan dit mooier gestel word, om die omgee vir 'n geringe volkie, niks geag deur hulle bure, te beskryf? “Moenie bang wees nie, al is jy niks meer as ’n wurm nie, Jakob, al is jy klein, Israel. Ék help jou, sê die HERE jou Verlosser, die Heilige van Israel.” (Jesaja 41:14).

Wanneer die volk Israel hulle God aanbid, is dit die sekerheid in hulle harte. 'n Innige verhouding, afhanklik van Hom, wat hulle verlossing waarborg. Dit is die manier waarop Hy Homself aan hulle bekend gemaak het: “U, Here, is ons vader, van ouds af is u Naam: Ons Verlosser.” (Jesaja 63:16).

Daarom was dit geen verrassing nie, toe die Engel aan Josef kom sê het, dat die Seun wat deur die Heilige Gees in Maria verwek is, genoem moet word: Jesus, Verlosser! (Matteus 1:21).

Hoe sterk of swak jy voel vandag, hoe selfversekerd of beskeie jou gesindheid teenoor die week se uitdagings is, onthou tog jou Here en God, wat Verlosser is. In jou verhouding met Hom is daar krag, sekerheid, hoop en blydskap, want Hy is altyd getrou. Hy is, wat sy Naam sê dat Hy is: Verlosser!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css