Die Weg

 

God se Woord in jou mond!

In die Protestantse geloofswêreld staan 31 Oktober uit as 'n besondere dag van herinnering. 'n Geskiedkundige dag vir die kerk van Christus in die wêreld. Op 31 Oktober 1517 het Maarten Luther op grond van die Heilige Skrif 95 Stellings by die kerk van Wittenberg (Duitsland) opgesit. Hy het mense uitgenooi om te kom debatteer oor die gebruik in die Roomse kerk van daardie tyd om teen betaling van 'n bedrag vrygespreek te word van jou sondeskuld. Die kernvraag was: Wat leer die Heilige Skrif oor vergifnis van sonde? Kan een mens 'n ander voor God vryspreek, of is dit net God wat vryspraak kan gee? Hy het baie teenstand gekry en moes sterk standpunt inneem teen die kerklike tradisie. Tog kon sy optrede nie doodgesmoor word nie, maar het dit uitgekring sodat baie gelowiges oortuig is dat daar een belangrike maatstaf in die kerk van Christus is. Die Woord van God! Later is dit ook as een van die 5 Solas van die Hervorming gegiet: Sola Sacra Scriptura – Alleen die Heilige Skrif!

Deur die eeue is dit die manier waarop die heilige God telkens sy volk na die waarheid teruggebring het – deur sy Woord. 'n Voorbeeld daarvan was die profeet Jeremia. Hy is as jong man geroep om profeet te wees. Hy moes die volk waarsku dat die Here God nie hulle ongehoorsaamheid sal duld nie. Sy ergste straf vir volharding in eiewillige godsdiens sou voltrek word: ballingskap! Oorgegee aan die heidense magte wat die land sou inneem, die tempel sou plunder en die sterkste en slimste mense as krygsgevangenes sou wegvoer.

Jeremia se reaksie was: “Ek is te jonk! Ek kan nie so 'n kras boodskap aan die koning en die volk oordra nie!” Die HERE, die God van die verbond, bemoedig vir Jeremia: "Ek het nou my woorde in jou mond gelê" (Jeremia 1:9). Daar was ander profete in daardie tyd, wat 'n ander boodskap aan die volk oorgedra het. Maar hulle het nie die woorde van die HERE oorgedra nie. Die profesieë van Jeremia het uitgekom, want dit was wat die HERE aan sy volk wou sê.

KOM ONS ONTHOU DIE BELANGRIKHEID VAN GOD SE WOORD. Ons is geseënd wanneer ons die Bybel besit. Dit is die maatstaf vir ons eie lewe, dit help ons om leuens te onderskei, dit gee ons die insig om verkeerdhede reg te stel (2 Timoteus 3:16). Dit word genoem die swaard van die Gees (Efesiërs 6:17), waarmee ons selfs die magtige aanslag van die Duiwel kan weerstaan.

* Die HERE het sy woorde vir Jeremia in sy mond gelê. Dit was Jeremia se wapen in diens van die waarheid.

* Die Bybelse waarheid moet deur ons gelees word, oordink word en uitgeleef word.

* Ons moet ons eie oortuigings altyd daaraan toets, maar ook in ons lewenstyl die wil van God navolg.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css