Die Weg

 

Geloof, 'n gawe van God, maak ons onoorwinlik

“Want elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dít is die oorwinning wat die wêreld oorwin, ons geloof” - 1 Johannes 5:4 (Direkte vertaling).

Alhoewel daar sommige mense is wat so dink, is daar geen mens wat uit homself hierdie wêreld kan oorwin nie. Niemand kan uit homself teen die magte van die wêreld standhou nie. Daarom kies baie mense maar die “maklike” uitweg:  “as jy in Rome is, doen jy soos die Romeine doen”, of te wel, as jy in hierdie wêreld is en wil oorleef, doen jy soos die wêreld doen. Soms kom hierdie mense eers agter dat hulle die verkeerde weg gevolg het wanneer dit te laat is. So gaan hulle uiteindelik saam met die wêreld ten gronde. As jy hierdie wêreld wil oorleef, is daar 'n stryd wat gestry MOET word. En van hierdie stryd sê Paulus: “Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar ... teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.” (Ef 6:12). 

Die enigste persoon wat die wêreld kon oorwin was Jesus Christus self. Hier kom nou geloof in aksie. Almal wat in die geloof aan Jesus Christus verbonde is, is uit God gebore omdat, soos ons gister gesien het, geloof 'n gawe van God is. En as jy aan Christus gebind is, het jy deel aan Hom. Immers, ons vorm die Kerk van Christus, en is een in liggaam met Christus: “Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar.” (Rom 12:5). En Christus is die Hoof van sy Kerk. Soos die Hoof onoorwinlik is, so ook die liggaam. 

Ds JE Cilliers het die volgende hiervan gesê:

Wie deur die geloof Jesus Christus as die Seun van God aanvaar het, is deel van 'n leër wat nie om vredesvoorwaardes sal vra nie, wat nooit sal omdraai nie, wat nooit sal vlug nie. Wie deur geloof met Jesus verenig is, is op die pad van oorwinning geplaas. Hy, die Hoof, het oorwin en in Hom is ons meer as oorwinnaars.

In die uur van versoeking, in die dag van bedreiging, in die storm en onweer, in teleurstelling en verliese, onder teenspoed en in voorspoed, kan die Kerk van die Here leef met die sekerheid - die skip kan nie sink nie, God self is die waarborg vir die behoud en van die oorwinning van sy Kerk. (Lig en Lewe, 1973)

Ons leef 'n lewe van oorwinning. Ons is nie die slagoffers van ons omstandighede nie en ook nie die slagoffers van die magte van die bose nie. Die duiwel kan baie doen, maar kan ons nie beroof van die ewige lewe nie. Christus het aan die kruis oorwin. Die Heilige Gees laat ons as gelowiges in hierdie oorwinning lewe en sterwe.

Ons sal, in lewe en in sterwe,
Gods eiendom vir altyd wees;
ons sal wat Hy beloof het, erwe,
verseël deur die Heil’ge Gees.
Hy is die waarborg ons gegewe,
die eerst’ling van die volle som;
ons sal die reddingsdag belewe –
die gloriedag van God, wat kom.

- dw -


 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css