Die Weg

 

Geloof, 'n gawe van God

Want uit genade is julle gered, deur geloof, en dit kom nie uit julle self nie; dit is 'n gawe van God." - Efesiërs 2:8 (direkte vertaling).

Mense sê dikwels: “glo net, en jy sal gered word”. As daarmee bedoel word dat jou redding van jouself afhang, dan begaan jy 'n ernstige fout. Ja, die mens moet glo om gered te word, maar uit homself kan hy nie glo nie.

Die saligmakende geloof groei wel in die mens se hart, maar die saadjie van geloof word deur God daar geplant. Geloof is 'n geskenk, 'n gawe van God aan die verlore sondaar, wat deur Hom geroep is tot die ewige lig (vgl Rom 8:28; 1 Kor 1:9; 1 Kor 1:24; Mar 13:20; 1 Pet 2:9). In sy brief aan die Filippense skryf die apostel Paulus: “omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly” (Fil 1:29; 53-vertaling).  As jy in die Here Jesus glo, het jy daardie geloof ontvang; dit is aan jou gegee.

Die Kerk van Christus (d.i. die gemeenskap van alle gelowiges) moet altyd onthou dat sy die lewe ontvang het, nie deur 'n daad van geloof nie, maar deur die gawe van geloof. Ja, omdat dit God is wat in sy groot barmhartigheid, genade en liefde vir ons die redding bewerkstellig het, is daar dus geen sweem van verdienste of enige lewewekkende bydrae van ons kant af nie! Wie waarlik lewe, het deur die geloof in Jesus Christus die lewe ontvang, nie as beloning vir sy geloof nie, maar as gawe van God.

Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.” (1 Pet 2:9).

(Word vervolg)

Verwerk uit: Lig en Lewe 1973.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css