Die Weg

 

God seën jou!

“Mag die Here julle seën, Hy wat hemel en aarde gemaak het.” - Psalm 115:15.

Ek het weer verjaar. Sovele seënbede van die Here is my toegebid. Ek is so dankbaar daarvoor. Maar wat hou die seën vir God se kinders in? Ons dink normaalweg so aards oor die Vader se seëninge: Gesondheid, lewenskragte, vrede in jou land, materiële sekuriteit, veiligheid, ...

Is dit die volle som van God se seëninge?

Nee, ons dien 'n ewige God, wat uit liefde seën gee, vir nou en vir ewig.

Die Lewende God

Ons God leef. Hy is anders as die afgode: “’n Mond het hulle, maar praat kan hulle nie, oë het hulle, maar sien kan hulle nie; ore het hulle, maar hoor kan hulle nie; ...” (Psalm 115:5,6). Die afgodsdienaars het vir Israel gevra: “Waar is julle God nou?” Met oortuiging is geantwoord: “Ons God is in die hemel! Ons God is die skepper van hemel en aarde! Hy is ons Helper op wie ons kan vertrou, want Hy is getrou!  Hy is die God wat omvattend seën. Sy seëninge is vir die volk Israel, vir die stam van Aäron, ja vir klein en groot” (115:13).

Ewige liefde en trou

Die lewende God van die Skrifte is nie deur mense uitgedink nie. Hy is gedien, omdat Hy Homself aan mense bekendgemaak het. Telkens het Hy in getrouheid en liefde uitgereik. Adam hoor na die sondeval: “Waar is jy?”. Noag is gewaarsku oor die waterstraf, maar as hy in geloof 'n ark bou, sou hy gered word. En hy is! Abraham is geroep om 'n ewige verbond met hom en sy nageslag te sluit. Dwarsdeur die geskiedenis van Israel staan dit in hoofletters: LIEFDE en TROU!

Tot die volheid daarvan in JESUS Christus deurgebreek het. Sy name sê dit: Jesus - Verlosser. Christus - beloofde Gesalfde. Koning en Priester en Profeet. Heerser Koning oor alles. Priester, wat sy lewe opgeoffer het vir die verlossing van sondaars. Profeet, wat die lewende God in woorde bekendmaak! Hy beseël die nuwe verbond. Sy seën word uitgebrei na alle volke, nasies en tale.

Sy seën?

In Psalm 115 word gebid: “Mag die Here julle seën, Hy wat hemel en aarde gemaak het” (Psalm 115:15). Hierdie seën kry nog dieper betekenis in die nuwe verbond. Die Skepper Vader, die Verlosser Seun, die lewegewende Heilige Gees stort sy seën oor elke gelowige uit. Hy seën in hierdie lewe deur die daaglikse brood, deur krag in teëspoed, genesing van siekes, reën na droogte, vrede wat alle verstand te bowe gaan. Maar sy seën is tot in ewigheid. Volkome vergifnis van sonde, die ewige lewe, die sekerheid van 'n volmaakte nuwe aarde.

Waarlik, sonder die seën van die getroue en liefdevolle lewende Here sou elke dag 'n vloek gewees het!

Ons bid mekaar die genade van God in Jesus Christus, die liefde van die ewige Vader en die krag van die Heilige Gees toe! Amen.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css