Die Weg

 

Wanneer God se leiding nie aan ons wense voldoen nie

“Of dit nou goed of sleg vir ons is, ons sal gehoorsaam wees aan die HERE ons God na wie toe ons jou stuur, sodat dit met ons goed sal gaan. Ons sal gehoorsaam wees aan die HERE ons God.” - Jeremia 42:6.

Jy lieg! Die HERE ons God het jou nie beveel om vir ons te sê ons moenie na Egipte toe gaan om daar te gaan woon nie......” - Jeremia 43:2.

Ons bid baie keer tot God om leiding wanneer ons onseker is of wanneer dinge vir ons moeilik raak. Maar is ons in alle omstandighede bereid om daardie leiding te aanvaar? Dryf ons angstigheid ons dalk om onverantwoordelik teenoor God op te tree? Of ignoreer of verwerp ons God se leiding heeltemal as Hy nie volgens ons idees wil handel nie? Dit is immers wat die klompie Judeërs gedoen het in die tyd van Jeremia. Die grootste deel van die volk Juda is deur die Chaldiërs na Babel weggevoer; net 'n klein klompie het agtergebly. Enkele van hierdie Judeërs kom in opstand teen die Chaldese besetters. Die Chaldese bevelvoerder en van sy soldate word doodgemaak. Dit lei tot vrees en paniek by die leiers in Juda, want die straf vir hierdie daad sou almal tref. Daarom doen hulle oënskynlik die regte ding: hulle gaan vra raad by God deur die profeet Jeremia. Hoor die vrome woorde van hierdie manne: “Die HERE self sal die betroubare en geloofwaardige getuie teen ons wees as ons nie alles doen wat die HERE jou God jou opdra om vir ons te sê nie. Of dit nou goed of sleg vir ons is, ons sal gehoorsaam wees aan die HERE ons God na wie toe ons jou stuur, sodat dit met ons goed sal gaan. Ons sal gehoorsaam wees aan die HERE ons God.” (Jeremia 42:5-6).

Maar eintlik het hulle gedink God sou net bevestig wat hulleself alreeds beplan het: om na Egipte te vlug. Dan kry hulle die boodskap deur Jeremia: 'So sê die HERE die God van Israel na wie toe julle my gestuur het om julle versoek aan Hom voor te lê: As julle in hierdie land bly, sal Ek julle bou en julle nie plat slaan nie, julle vestig en julle nie afbreek nie. Ek sal die ramp wat Ek oor julle gebring het, nie verder voer nie. Moenie so bang wees vir die koning van Babel nie, moenie vir hom bang wees nie, sê die HERE, want Ek is by julle om julle te red en julle uit sy mag te bevry. Ek sal julle genadig wees, en daarom sal hy julle genadig wees en julle na julle land toe laat teruggaan. Maar as julle die HERE julle God nie wil gehoorsaam nie, as julle sê julle wil nie in hierdie land bly nie, as julle sê: “Nee, ons wil Egipte toe waar ons nie oorlog sal sien nie, nie die ramshoring sal hoor blaas om te gaan veg nie en nie honger sal ly nie, ons wil daar gaan bly”,hoor dan die woord van die HERE, julle wat van Juda oor is! So sê die HERE die Almagtige, die God van Israel: As julle vas besluit het om Egipte toe te gaan en julle gaan woon daar, sal die oorlog waarvoor julle bang is, julle daar in Egipte inhaal, en die hongersnood wat julle vrees, sal julle daarheen volg, en julle sal daar sterf.......' (Jeremia 42:9-22). Uit wat daarop volg is dit duidelik dat hulle geensins van plan was om God se leiding te aanvaar nie. Daarom sê hulle: “Jy lieg! Die HERE ons God het jou nie beveel om vir ons te sê ons moenie na Egipte toe gaan om daar te gaan woon nie......” (Jeremia 43:2-3).

En hulle het na Egipteland getrek; want hulle het nie geluister na die stem van die HERE nie. En hulle het tot by Tagpánhes gekom. ” (Jeremia 43:7).  Egipte was in Bybelse terme die simbool van wêreldse slawerny. Vir eeue lank moes die Israeliete daar slawediens verrig. In die tyd van Moses het hulle om hulp en uitredding gesmeek en God het hulle verhoor. Hy het hulle onder Moses uit Egipte uitgelei na die “beloofde land”. Maar nou is hulle weer terug waar hulle begin het!  Ja, in Juda sou hulle nog steeds onder die Babiloniese bewind geleef het, maar hulle sou God se liefde, beskerming en vrede daar kon ondervind. Die wêreldse oplossings het vir hulle egter meer aanneemlik gelyk as die vrede wat die HERE hulle kon bied. Hoe tragies, want uit eie vrye wil het hulle hul dood tegemoet geloop (Jeremia 44).

Só ver gaan mense wat nie God se leiding wil aanvaar nie, wat hulle eie angste oor hulle laat botvier en geen vertroue in God en sy woord stel nie. Mense wat hulle eie weë wil volg, weg van God. Mense wat dink dat hulle hul vryheid en vrede buite God en sonder God sal verkry. Maar die weg na die gewaande vryheid en vrede eindig in 'n doodloopstraat. 'n Lewe sonder God is 'n gevaarlike pad, dit lei onvermydelik na die dood.

Ons het God se Woord (die Bybel) en ons weet wat Sy wil is. As ons in voortdurende gemeenskap met Hom leef; as ons gereeld met Hom in gebed verkeer, sal Hy vir ons die weg aanwys - OP SY TYD. Volg dit! 

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css