Die Weg

 

Lyding wat lyding wegneem

Hy was verag en deur die mense verstoot, ’n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai.” - Jesaja 53:3.

Die Israeliete was die dienaar van die HERE, die Verbondsgod, deur wie Hy sy Naam wou bekend maak. As gevolg van aanhoudende afvalligheid is hulle met ballingskap gestraf. Van die eens sterk koninkryk, was niks oor nie. Die dienaar-volk was stukkend. “Hy was verag en deur die mense verstoot, ’n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai” (Jes 53:3). Hy is gestraf vir ander se sondes, die vorige geslagte se ongehoorsaamheid. Niemand het gedink daar is enige hoop op uitkoms nie. Maar dan, teen alle verwagtinge in, kondig die profeet Jesaja aan dat daar 'n omkeer sal wees. Die dienaar sal sterf, maar daar sal 'n nuwe volk gebore word. Die volk van die Here word nie vernietig nie.

Nee, daar moes 'n ander Dienaar uit die volk gebore word. Hierdie Dienaar is Jesus Christus. Soos met die ou Israel, wat verstoot en onaansienlik was, so sou die Dienaar Jesus ook wees. Baie mense het niks van Hom verwag nie. Hy het soveel lyding deurgemaak dat sommige gedink het Hy word vir sy eie sondes gestraf.

Maar die waarheid breek mettertyd deur:
“Oor ons oortredings is hy deurboor,
oor óns sondes is hy verbrysel;
die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom,
deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom.
” (Jes 53:5)

Hy is meer as lydende Dienaar, Hy is ook Verlosser. Ons Verlosser!

Ken jy hierdie Dienaar? Glo jy in Hom? Ook jy kan vergifnis van jou sondeskuld ontvang, vrede met God ervaar, genesing beleef. Hy het lyding ter wille van mense soos ons deurgemaak. Na die bittere lyding van die kruis, het Hy as oorwinnaar opgestaan uit die graf. Hy is verhoog tot 'n ereplek aan die regterhand van sy Vader. Waarlik, Hy is die Messias, wat die pad van lyding ter wille van sondaarmense geloop het. Wie Hom in die geloof aanvaar as Verlosser, ontvang vergifnis, vrede en genesing.

Ons ervaar dikwels nog uitmergelende LYDING weens spot en verwerping, vervolging, siekte of onvrede. Onthou egter dat ons Dienaar Jesus Christus die angel van die lyding uitgehaal het. Hy het ten volle vir ons sondeskuld betaal. Ons lyding is geen straf op ons sonde nie. Daarom het ons vrede met God. Jesus is in ons plek deurboor en verbrysel. Hy gee ons die krag en genade om lyding te kan dra. Daarom is daar vir elkeen wat ly, hoop. 'n Vaste hoop op God wat krag gee te midde van lyding. Maar meer nog: Hy gee die belofte dat alle lyding tot 'n end sal kom. Ons verwag die heerlikheid by God. Sing dan met oortuiging saam: “U sal my voortlei deur u raad, o God, my Hulp, my Toeverlaat, en ná die dag van aardse stryd, my opneem in u heerlikheid.” (Ps 73:10 - beryming).

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css