Die Weg

 

Wat die toekoms ook mag inhou

Jacqueline van der Waals (1868 – 1922), dogter van die wêreldbekende fisikus en Nobelpryswenner JD van der Waals,  was 'n bekende Nederlandse skryfster en digteres. 'n Hele aantal boeke en gedigte het uit haar pen verskyn, maar dié waarvoor sy onthou sal word, is die gedigte wat sy geskryf het nadat sy in 1921 met maagkanker gediagnoseer is. Dat sy geweet het dat haar tyd op die aarde byna verby was, en dat sy die onvermydelike aanvaar het, word duidelik uit haar gedig “Annunciatie” (Aankondiging van die dood). Haar laaste lied, “Wat de toekoms brengen moge” (Wat die toekoms ook mag inhou) skryf sy enkele dae voor haar dood. Hierdie lied is 'n belydenis dat God met ons is en dat Hy ons deur die dood heen sal lei. Dit is 'n trooslied vir ons almal, want vroeër of later is dit die weg waarop elkeen van ons sal gaan. Maar hoe getroos sal jy nie wees nie as jy weet dat die Here jou hand steeds vashou!

Hieronder is eers die Afrikaanse vertaling. Die oorspronklike Nederlandse woorde volg daarna.

Afrikaanse vertaling deur Winy du Preez (kopiereg voorbehou)*:

Wat die toekoms ook mag inhou

Wat die toekoms ook mag inhou,
Hy gelei my aan Sy hand.
Moedig slaan ek dus my oë
na die onbekende land.
Leer my U volg sonder vrae.
Vader wat U doen is goed.
Leer my net die hede drae
met 'n rustig kalme moed.

Heer ek wil U liefde lowe
al verstaan my siel U nie.
Salig's hy wat mag gelowe
ook al sien die oog dit nie.
Lyk U weë vir my duister;
Kyk ek vra U nie: Waarom?
Eendag sien ek al U luister
as ek in die hemel kom.

Laat my nie my lot beslis nie
ook al mog ek, kan ek nie.
Ag hoe sou ek my vergis het
as die keuse myne was.
Wil my soos 'n kind behandel
wat alleen die weg nie vind.
Neem my hand in Uwe hande
en gelei my soos 'n kind.

Waar die weg my ook al heen lei
aan my Vader's troue hand.
Loop ek met geslote oë
na die onbekende land.

 

Wat de toekomst brengen moge

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft gelooven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zoo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen den weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten oogen
naar het onbekende land.

Luister hier na 'n uitvoering van die lied:
https://www.youtube.com/watch?v=_OxwpoZnlWU

- dw -

(Kopiereg voorbehou. Geen gedeelte van die Afrikaanse teks hierbo mag op enige manier gebruik word sonder die skriftelike toestemming van die outeur nie.)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css