Die Weg

 

Ons hemelse Vader – soos 'n moeder vir my!

Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind.”  - Psalm 131:2.

Ons noem God ons Vader. Heeltemal reg ook, want so maak Hy Homself aan ons bekend. Maar daar is party eienskappe van God, wat beter met 'n moeder se sagtheid en liefde vergelyk kan word. Psalm 131:2 tref my telkens: “Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind.Tevredenheid staan in die psalm teenoor drie onvanpaste gesindhede wat by ons mense kan voorkom: selfverheffing, hoogmoed of besorgdheid.

Selfverheffing word verplaas deur tevredenheid

Wie hulleself verhef, leef altyd in die spanning van kompetisie met ander. Jy vergelyk jouself met ander en sien neer op hulle. Of jy stel jou op 'n trappie hoër as ander en wil die mag in eie hande neem. Meestal is jy nie in staat om dit te kan hanteer nie. Daarom bring selfverheffing onsekerheid en baie kere ook 'n vernederende val.

Daarteenoor bely die psalmdigter: Ek verhef my nie self nie, nee ek is tevrede. Ek berus by God en sy gawes en verantwoordelikhede waartoe ek geroep is. Ek ontspan in sy teenwoordigheid. Ek vertrou Hom met my hele wese. Ek gee my oor in sy hande. En wat kan dit beter beskryf as die prentjie van 'n kind in sy moeder se koesterende arms?

Hoogmoed gekruisig ter wille van tevredenheid

Hoogmoed is die boetie van selfverheffing. Die hoogmoediges kyk met liefdeloosheid na die mense om hulle. Hulle trek hulle neuse op vir armes, vir siekes en bejaardes. Hulle kinders spot met die ou motortjie van die bure, wat nie kers vashou by pa se duur luukse een nie. Maar hoogmoedigheid gaan gepaard met ontevredenheid, want jy soek altyd na maniere waarop jy jouself kan bewys deur dinge wat jy sê, besit of doen.

Hierteenoor roep die Here ons tot nederigheid, wat gepaard gaan met tevredenheid. Ek hoef nie te kompeteer nie, hoef nie sleg te praat van ander, hoef nie met besittings my beter-wees-as-ander te bewys nie. Nee, ek is soos 'n kindjie tevrede, omdat God my alles is. Wie ek in sy oë is, is meer as wat ek besit.

Nie besorgd nie, maar tevrede

Kom ons wees eerlik: Daar is dinge wat te groot is vir my! Moeilike vrae oor gebrek, oor beproewing en lyding, oor staatkundige onsekerheid, oor die pad van eensaamheid na 'n geliefde heengegaan het na sy hemelse vaderhuis. Ek het egter 'n keuse: Wees besorgd of wees tevrede. Selfs al kan jy niks aan die situasie verander nie. 'n Kindjie wat met moeilike ervarings in sy lewe te doen kry, maak hom nie moeg daaroor nie. Hy aanvaar dat sy moeder dit namens hom kan hanteer.

Net soos 'n kindjie by sy moeder, kan ons tevredenheid by ons hemelse Vader kry. So herinner Jesus dat ons hemelse Vader vir die voëltjies sorg. En Hy vra: Is julle nie baie meer werd as hulle nie? (Mat 6:26).

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css