Die Weg

 

Lewe en werk met blymoedigheid

“Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het” - Handelinge 20:24 (53-vertaling).

Loopbaan en bediening, lewe en werk. Vir Paulus was beide dieselfde. Die twee was vir hom onlosmaaklik ineen geweef. Sy werk was sy lewe en sy lewe was sy werk. So skryf hy aan die Tessaloniërs: “Julle onthou immers nog, broers, hoe ons geswoeg en gesweet het. Dag en nag het ons gewerk om nie vir enigeen van julle 'n las te wees terwyl ons die evangelie van God aan julle verkondig het nie.” (1 Tess 2:9; 83-vertaling). Hy het nooit gesê: “dankie tog, ek is klaar” nie. Paulus het gewerk solank as wat hy geleef het. Hy was altyd “oorvloedig in die werk van die Here” (1 Kor 15:58).

Maar Paulus was sekerlik ook 'n blymoedige mens. Hy praat dikwels in sy briewe daarvan en heg groot waarde daaraan. Hy het ook die gemeentes aangespoor om blymoedig te wees. “Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!” (Fil 4:4). Uit die teks hierbo is dit duidelik dat dit spesifiek gaan oor die blydskap in en deur sy werk. Hy vind vreugde in sy werk en sy diens. Hy het dus wat ons kan noem: arbeidsvreugde.  Ons raak sommer stil as ons in 2 Korintiërs 6 en 11 van sy lewe en diens lees. Hy vertel vir ons daar van sy verskriklike ontberings en lyding. En tog doen hy sy werk met blydskap te midde van al die swaarkry en ellende. En dit ook ondanks sy “doring in die vlees”, die “engel van Satan” wat hom gepynig het (2 Kor 12:7). As hy in Filippi in die tronk sit, met sy voete in 'n blok, sing hy in die middel van die nag steeds 'n loflied vir God. Jesus Christus was vir hom die fontein waaruit hy kon put om sy lewenspad met blydskap te loop.

Só moet dit wees! Dit is nie voldoende dat ons Christene is nie. Ons moet bowenal blymoedige Christene wees. Dit is nie net van praktiese, saaklike waarde nie (Paulus was immers 'n suksesvolle tentmaker), maar veral van evangeliese waarde. Want blydskap is oral welkom.

Uit: “De Stem Achter U” deur ds Gabe van Duinen (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css