Die Weg

 

Die teenstanders van God se koninkryk aan die werk

Ons maak die koning bekend dat, as dié stad opgebou en die mure voltooi word, u daardeur geen deel sal hê wes van die Eufraat nie. - Esra 4:16 (53-vertaling).

Die boeke Esra en Nehemia handel oor die volvoering van God se beloftes deur die terugkeer van Juda uit ballingskap. Die boeke vertel vir ons van heropbou, maar ook van verset en teenkanting. Waar die Here God ook al bou en werk, kan 'n mens ook teenstand verwag. Die groot figuur wat op die agtergrond aan die werk is, is Satan, die teëstander by uitstek. Soos wat God sy instrumente kies om op te bou, so doen ook die Satan dit om af te breek.

In hierdie geval (Esra 4) is die teenstand teen God se werk gekonsentreer in één man met die naam Rehum. Hierdie Rehum en die skrywer Simsaï het 'n klagskrif aan koning Artasasta van Persië gestuur in die naam van alle hoë amptenare in die gebiede van Wes-Eufraat. Sy aanklag was dat die Judeërs wat uit die ballingskap teruggekeer het, besig was om die “rebelse en slegte” stad Jerusalem te herbou, en as hierdie bouwerk sou voortgaan, sou volgens hulle, die gebied wes van die Eufraat vir Persië verlore wees. Tog lees ons in Esra 5 en verder, hoe God weer mense gebruik om hierdie teenstand te vernietig sodat Jerusalem en die tempel herbou kon word.

Dit is altyd dieselfde storie waar God se koninkryk aan die werk is. Ook die eerste Christene is as 'n gevaar vir die staat uitgeskel. Die duiwel probeer voortdurend om die kerk van Christus swart te smeer in die oë van die wêreld. Dit kán nie anders nie, want God se werk moet teëstand ondervind. God se werk beteken immers die einde van die ryk van Satan, wat die owerste van hierdie wêreld is (Joh 12:31). Daar is altyd weer die botsing tussen die ryk van die duisternis en die Ryk van die lig.

Rehum is maar een voorbeeld van die vyand. Hy was 'n werktuig in die hand van Satan. Maar laat ons onsself nie al te Christelik op die skouer klop nie. Want hierdie vyandskap tussen duisternis en lig is ook in ons eie harte teenwoordig. Binne onsself en in die kerk van Christus sit daar ook Rehums op die loer wat daarop uit is om God se planne te dwarsboom. Soms op 'n baie vrome wyse met meer vrome argumente as Rehum in Esra se tyd, maar daarom des te gevaarliker. Dit is daarom meer rede om te bid: “verlos ons van die Bose” (Matt 6:13).

Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. (Efesiërs 6:10-18).

Ds AJ Brinkman in “Ontmoetingen” van GN Lammers (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css