Die Weg

 

Ondervindings in die woestyn

Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn in gegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê: “Nou is dit genoeg, Here! Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie.” -1 Konings 19:3-4.

Jy beland soms op 'n plek waar jy nie wil wees nie. Omstandighede buite jou beheer dwing jou in 'n rigting waarvoor jy nie beplan het nie, sodat jy totaal en al verlore voel en jy jouself aan selfbejammering wil oorgee. Dan beland jy (figuurlik gesproke) in 'n woestyn soos Elia hierbo. 

Jy sal nie die eerste een wees wat daar beland nie. Meer as een Bybelfiguur is deur die Gees van die Here weggevoer na 'n dorre en soms onherbergsame omgewing waar hy 'n tyd lank moes deurbring. Dit is die plek van beproewing, en daar is sekere lesse wat 'n mens nêrens anders kan leer as in die skool van beproewing nie.

Moses het veertig jaar in Midian deurgebring voordat hy die volk uit Egipte gelei het, en Paulus het drie jaar in Arabië deurgebring voordat hy die evangelie begin verkondig het (vgl Gal 1:17-18). Ons lees van Johannes dat hy ter wille van die woord van God na die eiland Patmos verban is (Open 1:9). Ter wille van sy belydenis is hy uit sy bekende omgewing weggeneem sodat hy sy lewe in isolasie sou slyt. Maar sy isolasie het revelasie (openbaring) tot gevolg gehad. Afgesonder van alle bekendes, het sy hart vir die stem van God oopgegaan. Andermaal sê Johannes: “En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn en ek het gesien” (Open 17:3). Hy was nou nie net op 'n eiland nie, maar in die gees ook in 'n woestyn.

Soms voel dit vir ons ook of ons in 'n woestynballingskap is en is dit vir ons swaar om te verduur. Maar Johannes het in die ballingskap iets “gesien”: die ineenstorting van die koninkryke van die wêreld en die seëvierende heerskappy van Christus. Johannes was net 'n toeskouer met betrekking tot alles wat nog moes gebeur. In ons eie woestyn-ondervinding kan ons meestal so min self doen, sit ons soos magtelose toeskouers, maar kan ons weet dat God steeds daar is om ons deur en uit hierdie woestyn te lei.

Daar is egter 'n voorwaarde. Jy moet een wees met Hom, in die Gees, in ooreenstemming met Sy wil. En dit is juis dít wat die duiwel intens wil bestry. Hy sal alles probeer om jou uit jou verhouding met die Here weg te ruk. Hy het Elia gebring tot op 'n punt waar Elia alle moed verloor het en hy gehoop het dat hy kon sterf. Maar God het ingegryp, vir Elia versterk en vir hom belangrike nuwe opdragte gegee. Die duiwel het die Here Jesus drie keer in die woestyn versoek om Hom tot 'n val te bring, maar kon nie daarin slaag nie. As  jy jou lewe in die hand van die Here plaas en op Hom steun, sal Hy jou ook veilig deur jou huidige krisis voer en jou woestyn-ondervindinge 'n juigende triomf maak.

- dw-

Met erkenning aan prof HDA du Toit: Na die eis van elke dag.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css