Die Weg

 

In terugkeer en rus

Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag....  Jesaja 30:15 (53-vertaling).

Toe Dawid op sy vlug vir Absalom deur Simeï gevloek is, en Abisaï daarna aan Dawid vra of hy die vloeker moes doodmaak, antwoord Dawid: “As hy vloek, en as die HERE aan hom gesê het: Vloek Dawid! wie mag dan vra: Waarom maak jy so?” (2 Sam 16:10). Wat Dawid hier sê, is dat jy verby die mens moet kyk wat jou bedreig of beledig, en rekening moet hou met die Here wat ook oor die optredes van ander mense regeer. Daarom verootmoedig Dawid hom voor die Here en gee hy sy ontering in die hand van die Here oor. Abisaï moes Simeï nie doodmaak nie. En kyk, nie lank daarna nie keer Dawid as koning terug na Jerusalem en kom Simeï na hom toe met die bede: “My heer moet my die skuld nie toereken en daar nie aan dink hoe u dienaar verkeerd gehandel het op die dag dat my heer die koning uit Jerusalem uitgetrek het, deurdat die koning dit ter harte sou neem nie.” (2 Sam 19:19).

Dawid ervaar en doen wat die Here later deur Jesaja aan Israel sê: “In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag....” ( Jes 30:15).

Ons sien die hand van die Here in alles wat gebeur; ook in die pyn en vrees wat oor 'n mens, 'n volk of die mensheid in geheel mag kom. “Sal daar 'n ramp oor 'n stad kom as die Here dit nie gebring het nie?” (Amos 3:6; 83-vertaling). “Ek maak die lig en skep die donker; Ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die HERE, Ek doen al hierdie dinge.” (Jes 45:7).

As gelowiges moet ons anders reageer teenoor dié mense wat onreg teenoor ons pleeg of ons bedreig, as wat die wêreld doen. Ons moet opkyk na die Here, en nie toelaat dat die optredes van Sy skepsele maak dat ons ons oë wegneem van Hom nie. Daarom moet ons onregverdige en pynlike optredes van mense anders opneem, anders daaroor dink, anders daaroor praat en anders hanteer as die wêreld.

Ons moet alles wat gebeur, opneem en dra asof dit onder die hand van die Here geskied. En ons moet nadink waarom en waartoe die Here dit toelaat. Ons moenie toelaat dat dit ons sielerus versteur nie, maar ons moet ons hoofde en knieë buig voor die Here. Na 'n innerlike selfondersoek moet ons tot die Here roep om genade en hulp. Hy sal dan op Sy tyd ons weer verlos en ophef.

Dit geld ook vir die posisie waarin ons land en volk verkeer. Wie die Naam van die Here dra, kan homself troos dat hy na die Here kan opsien. Dank Hom vir Sy groot barmhartigheid wat Hy nog steeds aan ons bewys. Buig jou voor Hom neer en stort jou hart uit by Hom, want “Hy gee om vir die nederige, maar Hy sien van ver af deur die hoogmoedige.” (Ps 138:6; 83-vertaling), en dink daaraan: ”In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag....” (Jes 30:15). Keer terug na Hom toe!

Uit: “Schriftoverdenkingen” deur Dr S Greijdanus (Effens verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css