Die Weg

 

Die toekoms is reeds geskiedenis

Toe sê een van die ouderlinge vir my: “Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak.” - Openbaring 5:5.

Die boek Openbaring vertel vir ons van Jesus Christus se oorwinning oor die Satan, God se verlossing van die mens en die oordeel wat deur Christus voltrek is. Dit vertel ook hoe Jesus Christus sal terugkeer om reg te laat geskied aan die regverdiges en om oor die goddeloses te oordeel. (Bybel in Praktyk).

In Openbaring 5 word gepraat van 'n boekrol wat met sewe seëls verseël is. Hierdie boekrol bevat die openbaring van God se Raadsplan met betrekking tot sy skepping en spesifiek met betrekking tot die mens. Alles wat in die toekoms sal gebeur word in hierdie boekrol beskryf. Daar kon niemand gevind word wat hierdie boekrol kan ontsluit nie, behalwe Jesus Christus. In die teksvers hierbo word Hy beskryf as die Leeu uit die stam van Juda. En daarmee is Hy die enigste Persoon wat God se Raadsplan tot uitvoering kan bring. Hy het die wêreldheerskappy verwerf. Hy het met die krag van 'n leeu die stryd gestry en oorwin. En deur Hom, deur wie alles tot stand gekom het, regeer God ook oor alle dinge.

Hierin lê daar vir ons groot troos en vrede. Wie in Hom glo, hoef nie bevrees te wees vir die toekoms nie. Wat ook al gebeur, Hy, Jesus Christus, ons Heiland láát dit gebeur. Hy het God se Raadsplan in sy hand. Ons sien en beleef hoe Hy die een seël na die ander oopmaak. Hy weet waarheen Hy op pad is, ook met jou en my.

Vir God is ons toekoms reeds geskiedenis, daarom kan ons met reg sê: die geskiedenis van die toekoms is reeds geskryf! En dit word deur Jesus Christus aan ons geopenbaar.

Verder sê Hy vir my: “Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet.... “ (Openbaring 21:6).

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css