Die Weg

 

Het God gesag oor my manier van lewe?

“Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Growwe, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie; nee, dank aan God pas by julle. Dít moet julle goed besef: iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierigaard is – want gierigheid is afgodery – het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. “ - Efesiërs 5:3-15.

Hoe behoort ‘n Christen te leef en waarom? Dit is eeue lank reeds ‘n belangrike vraag. En dit is ook vir vandag aktueel!

Moet 'n kind van die Here dan 'n ander moraliteit hê?

JA! Omdat ...
=> net sommige mense kinders van God is
=> nie alle mense deel is van die koninkryk van Christus nie.
=> kinders van God, hemelse koninkryksburgers, het ‘n ander styl van lewe. 

Waaraan word jou Christelike moraliteit deur al die eeue getoets?

Aan jou keuses oor seks en geld. En oor die aard van jou gesprekke. Nie die mode, of wat aanvaarbaar vir jou vriende is, of waarvoor jy lus het, is bepalend nie. Nee, daar is sekere norme wat as die WIL VAN GOD uitgespel word. Dit geld alle mense, maar veral kinders van God, mense wat deur hulle geloof in Christus Jesus deel het aan sy koninkryk.

Hoor net hierdie sterk stelling: Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Ontug (voor- en buitehuwelikse seksverhoudings), onsedelikheid (immorele leefstyl), gierigheid (onbeteuelde geldhonger) – dit pas glad nie by gelowiges (= Christene) nie!

Daarmee saam gee die Here se Woord ‘n ernstige waarskuwing. Jy kan nie seksueel losbandig leef, of ‘n gierigaard wees EN jouself ‘n kind van die Here noem nie! Nee, "iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of ’n gierigaard is — want gierigheid is afgodery — het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie" (Efesiërs 5:3-5). Jy het 'n keuse tussen een van twee geestelike koninkryke: Christus se koninkryk van die lig, of Satan se koninkryk van die duisternis. Jy kan nie met 'n voet in elkeen staan nie!

Ons norme hieroor moet aan die norme van die koninkryk van die lig getoets word. “God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net ’n mens nie, hy verwerp God wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het.” (1 Tes 4:7,8). Gierigheid, oormatige drang na geld en besittings, is afgodsdiens! Wie egter eerlik ‘n goeie inkomste verkry, die Here met sy geld dien en behoeftige mense uit liefde help, val nie maklik in die strik van gierigheid nie.

Onthou! Jy hoef nie 'n slaaf van seks of geld te wees nie! Jou Christenskap laat jou anders leef, want jy is deur jou band met Christus anders. Verlos van sondeslawerny. ‘n Hemelse koninkryksburger! Die Heilige Gees laat jou nuut dink, praat en doen. Daarom is jy nie uitgelewer aan oordrewe seksdrange, of geldgierigheid nie.

Dien God en jou naaste met liefde! Deur jou geloof in Christus het jy deel aan sy koninkryk! Vrygemaak om Hom te dien.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css