Die Weg

 

Die waarheid maak vry

En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak – Johannes 8:32 (53-vertaling).

In die vorige boodskap het ons gesien dat Christus gekom het om van die waarheid te getuig (Joh 18:37), maar dat Hyself ook die waarheid is (Joh 14:7).

As Christus dan ook die waarheid is, waarvan maak Hy ons vry?

Hy maak ons vry van die leuen, die duisternis en die sonde deur ons te bevry van die Satan wat die vader is van die leuen, en die oorsprong is van die duisternis en die sonde. Jesus sê aan Paulus op die pad na Damaskus: “Ek is Jesus wat jy vervolg.... want hiertoe het Ek aan jou verskyn om jou te bestem tot ‘n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge waarin Ek nog aan jou sal verskyn [nl die waarheid], terwyl Ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie Ek jou nou stuur, om hulle oë te open [vir die waarheid], dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in My vergifnis van sondes en ‘n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang” (Hand 26:16-18; 53-vertaling). Jesus het hierdie harde woorde teenoor die Jode uitgespreek: “Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.” (Joh 8:44).

Jesus Christus maak vry en Hy doen dit deur sy woord wat self ook waarheid is. Wie homself oorgee aan Christus, word vry van die leuen, die duisternis en die sonde en kom in 'n persoonlike verhouding met Christus waarin Hyself die eerste plek inneem. Jesus Christus vergelyk hierdie gemeenskap met Hom as 'n wynstok met lote, waarin Hy die wynstok is en ons die lote (Joh 15:1-5).  “Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.” (Joh 15:5). En wat is hierdie vrugte? Ons intieme verhouding met God, blydskap en liefde (Joh 15:7, 11 -12), en volgens die brief aan die Galasiërs: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing (Gal 5:22), Immers, “Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur.” (2 Petrus  1:3-4; 83-vertaling).

Ons is vry, want in gebondenheid aan Jesus Christus is ons kinders van God

'Jesus sê toe vir hulle: “Dít verseker Ek julle: Elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd by 'n huisgesin nie; 'n seun bly vir altyd. Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees.” ' (Joh 8:34-36). En omdat ons deur Christus vrygemaak is, is ons kinders van God: “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” (Joh 1:12). “Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid.” (Rom 8:14-17).

Ds J Overduin som bostaande soos volg op: “As iemand in 'n waan leef, is hy 'n gevangene van daardie waan en hy bevind homself in 'n soort dwangposisie van iets wat nie bestaan nie. En wanneer iemand uit 'n leuen leef, is hy 'n gevangene in die valse wêreld van daardie leuen wat geen verband hou met enige werklikheid nie. Nou verstaan ons waarom alleen die waarheid ons kan vry maak en verlos uit 'n gevangenis waarin ons baie keer deur ons eie toedoen beland. Immers, die waarheid wys vir ons die werklikheid en verdryf daarmee die leuen wat ons gevange probeer hou [d.i. Satan]. ... .Jesus Christus verlos ons van die waan, die illusies, die valse voorstellings wat ons van onsself, die wêreld, die verlede, die hede en die toekoms het, en bring ons in die regte verhouding tot God.”

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css