Die Weg

 

Jesus Christus, die waarheid

Stuur u lig en u waarheid; laat dié my lei; laat dié my bring na u heilige berg en na u woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap en U kan loof met die siter, o God, my God! - Psalm 43:3-4 (53-vertaling).

En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak – Johannes 8:32 (53-vertaling).

Dit is opvallend dat ons in die plek van “die waarheid” ook kan lees: “die Seun”. In vers 36 staan daar: “As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees”. Die Waarheid en die Seun is dus identies aanmekaar. Maar daar is tog 'n nuanserings verskil. Waarheid en Seun is dieselfde, maar waarheid verwys ook na die boodskap met betrekking tot die Seun. Hierdie waarheid is die boodskap wat in die naam van die Seun en in sy volmag gebring word. Hy is self die inhoud van die waarheidsboodskap. Hy sê: “Ek is ... die waarheid” (Joh 14:6).

Dis nogal vanselfsprekend dat die waarheid vrymaak. Daar is 'n direkte verband tussen waarheid en vryheid, en omgekeerd: vryheid en waarheid. Dit slaan na beide kante toe. In 1 Johannes 1 verse 6 en 8 sien ons die teenstelling tussen waarheid en leuen, tussen vryheid en slawerny. Dit is die leuen wat ons bind en ons in slawerny dompel.

Waarheid is nie net maar 'n formele begrip nie. Dit bestaan nie net uit 'n lys van voorskrifte (dogma's) waarvan 'n mens kan sê: “hierdie is die waarheid” nie. Waarheid is God se openbaring in Jesus Christus. Die Seun stel die Vader aan ons bekend as 'n God van genade. In Christus kom God na die mense en herstel Hyself die kontak tussen Hom en die mens. In Christus kom die ware werklikheid van ons sondige bestaan aan die lig. En tog moet ons lees: “Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.” (Joh 1:11). Maar in Christus word dit duidelik dat God nooit moed opgee nie. Jesus sê aan Pilatus: “Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig.” (Joh 18:37). Die totale sending van Christus word in hierdie groot doel saamgetrek: om van die waarheid te getuig.

Hoe hard en bitter is die antwoord van Pilatus op hierdie woorde van Christus: “Wat is waarheid?”, vra hy, terwyl hy teenoor Hom staan wie self die waarheid is (Joh 18:38). Daarmee trek Pilatus met die grootste ongeloof van alle tye die waarheid in twyfel.

Hier is Pilatus die gevangene van sy eie onkunde en ongeloof. Jesus Christus, DIE WAARHEID, is vry ondanks sy gevangenisskap.

(Word vervolg: Die Waarheid maak vry)

Prof W H Velema in: Bevrijding - Bijbels dagboek.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css