Die Weg

 

Sonder versoening geen hoop nie!

Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.” - Kolossense 1:22.

Hoe aaklig is die lewe nie waar daar vyandskap en stryd is nie!

'n Huwelik wat veronderstel is om 'n ruimte van liefde en omgee te wees, verander soms in 'n gevegsveld. Woorde word soos geweerskote na mekaar geskiet. As daar nie VERSOENING kom nie, is alles later flenters.

'n Gemeente waar die eie ek sterker is as die gemeenskaplike diens aan die Here, verander soms in 'n gemeenskap van vegtendes. Geen eer aan God nie, maar mense se belange staan voorop. As daar nie VERSOENING kom nie, sterf daardie gemeente 'n stadige dood.

Die wêreldnuus vertel daagliks van lande waar daar oorlog en geweldpleging is. Vlugtende burgers, hongersnood, geboue in die middestad en woonhuise wat gebombardeer is, vertoon die wreedheid van vyandskap. As daar nie VERSOENING kom nie, ly duisende onskuldiges daaronder.

Teenoor vyandskap staan versoening

Daar word hard geroep dat daar vrede moet kom, maar dit lyk soms onhaalbaar!

Daar is egter ook 'n ander VYANDSKAP wat groot hartseer, en selfs oneindige leed inhou. “Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse.” (Kolossense 1:21). Vyand van God? Verskriklik! Sonde is “onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge” (Galasiërs 5:19-21). Sonde veroorsaak vyandskap tussen mense en God! Hoe oorbrug ons daardie vyandigheid?

Dank God, dat hy die oplossing vir die kloof tussen ons geskep het.

Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.” (Kolossense 1:22).

Teenoor VYANDSKAP staan VERSOENING, met die heerlike vrug om heilig, sonder smet en onberispelik voor God te wees. Die vuil van die sonde word deur die sterwe van Jesus weggeneem. Ons beste pogings kan nie naastenby daarby kom nie. Goddelike versoening bring vrede, hoop, 'n nuwe toekoms. Dit is EVANGELIE, goeie nuus! Ons antwoord op die evangelie bepaal of ons met God versoen is. Verwerp ons dit, bly ons vyande. Glo ons dit, kom daar vrede.

Versoening is groter as om net 'n handtekening onder 'n ooreenkoms te gee.

Die versoening wat Christus bewerk het, maak mense nuut en bring 'n nuwe verhouding met die heilige God. Gryp in die geloof vas aan hierdie boodskap van versoening. Dit kring uit na elke ander terrein van ons lewens: na ons huise, by die werk, selfs nasionaal. God se genade het wonderkrag, veel meer as wat ons verwag.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css