Die Weg

 

Meer as al die wyses onder ons

Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. - Jesaja 55:8-9 (53).

Al die paaie van die HERE is paaie van troue liefde en waarheid vir hulle wat by sy verbond en sy bepalings bly – Psalm 25:10 (2016).

Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die HERE stel en hom nie wend tot duister magte en tot mense wat hulle met skyngode ophou nie. - HERE my God, U het baie wonderlike dinge gedoen; U dink altyd aan ons; daar is niemand soos U nie. Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat, maar dit is te veel om op te noem. - Psalm 40:5-6 (83).

Nou prys ek, Nebukadnésar, en ek roem en eer die Koning van die hemel: al sy werke is waarheid en sy paaie is reg, en Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. - Daniël  4:37 (53).

Wie wysheid het, sal op hierdie woorde ag slaan. Wie verstandig is, sal dit ter harte neem, want wat die HERE doen, is reg. Die regverdiges lewe daarvolgens, en die opstandiges kom daardeur tot 'n val. - Hosea 14:10 (83).

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css