Die Weg

 

Aanvaar God se trou aan Sy beloftes

Ek het die gekerm van die Israeliete, wat deur Egipte verkneg word, duidelik gehoor en Ek het aan my verbond gedink. Daarom moet jy vir die Israeliete sê: Ek is die Here. Ek sal julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle van die verknegting verlos, Ek sal julle vry maak met mag en met groot reddingsdade. - Eksodus 6:4,5.

Dit het Moses toe aan die Israeliete vertel, maar in hulle moedeloosheid oor die harde werk het hulle nie na hom geluister nie - Eksodus 6:8.

Jy ken die Bybel, die belofte dat die lewende God jou Vader is, dat Hy vir jou sal sorg en dat jy in sy seëninge sal deel. Maar dan gee die lewe jou so 'n dwarsklap wat jou moedeloos maak. Jy word ernstig siek, jy verloor jou werk, jy beland in 'n motorongeluk, jy word beroof, jou gesin verbrokkel, of wat ookal. Dan is dit of jou ore toeslaan vir die waarheid van die evangelie.

Daarom is dit nie snaaks om te lees: Die Israeliete het uit moedeloosheid nie na Moses geluister nie. Nie dat dit 'n verskoning is nie, dit is bloot 'n werklikheid. Waarom? Omdat die volk nie rekening gehou het met die almag van God en veral met sy goddelike getrouheid nie.

Die volk was vir vier honderd jaar in slawerny. Die farao van Moses se tyd was erger as die voriges. Wreed, jaloers, hardvogtig. Die volk moes uitgewis word omdat hulle vir hom 'n bedreiging geword het. Maar die tyd het ryp geword vir die verlossing van Israel. Daarvoor is Moses geroep en na baie teenskop het hy die opdrag aanvaar. Hy sal na die farao gaan en gebied dat die volk vrygelaat word.

Maar die eerste poging om die farao te oorreed het die teenoorgestelde uitwerking. Net swaarder werk volg. Moses was teleurgesteld, want hy het nie die Here se plan verstaan nie. Daarom maak Hy Hom weer as getroue Verbondsgod bekend.

Moses se geloof word versterk, die HERE sal waarlik sy volk verlos. Hy maak farao se hart hard sodat Hy sy almag as El Shaddai aan die nasies kan toon. Maar Israel was op 'n laagtepunt. Die  negatiewe reaksie van die farao en die harder werk was net te veel. Wie sal nog aan verlossing dink? Wie sal hulle kan verlos?

Hoe reageer God? Hy gaan voort met sy werk. Moses word in diens geneem en speel sy rol. Israel sal mettertyd ook deur die tien plae oortuig word dat God waarlik HERE is. Hulle sal sy verlossing beleef - Hy is die HERE. Hy doen wat Hy beloof.

Wanneer jy in 'n geloofslaagtepunt verkeer, mag jou ore dalk ook toe raak vir God se verbondsbeloftes. Dat Hy die lewende God is, dat Hy Verlosser is, dat alles vir jou ten goede sal wees, dat jy in die geloof die volle verlossing sal smaak wanneer Jesus weer kom - kan vir jou soos hol klanke klink. Moet jou egter nie onttrek aan sy Woord nie. Laat die bewyse van sy getrouheid in die geskiedenis van sy ou verbondsvolk Israel ook jou oë en ore mettertyd oopmaak. Die finale bewys van sy trou is in Jesus Christus, die Verlosser. Hou die oë op Hom en sy koms, sien God se vaderhande raak selfs ook wanneer jy beproewing moet deurmaak.

Onthou! Sy Naam is HERE - Hy is waarlik wat Hy is en doen wat Hy beloof.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css