Die Weg

 

Waar lê jou hoop en vertroue?

Die HERE spreek, wat die hemele uitsprei en die aarde grondves en die gees van die mens in sy binneste formeer. - Sagaria 12:1.

So sê die HERE: Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie; maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem dat hy verstaan en My ken, dat Ek die HERE is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen; want in dié dinge het Ek ‘n behae, spreek die HERE. - Jeremia 9:23-24

Ag, Here HERE, kyk, U het die hemel en die aarde gemaak deur u grote krag en deur u uitgestrekte arm; geen ding is vir U te wonderbaar nie. - Jeremia 32:17.

Ek is die HERE, die God van alle vlees; sou enige ding vir My te wonderbaar wees? - Jeremia 32:27.

Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. - Matteus 19:26.

Wat onsself betref, het ons al as't ware die doodsvonnis oor ons ontvang; maar dit was sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek, Hy wat ons uit so 'n groot doodsgevaar gered het en sal red. Op Hom is ons hoop gevestig dat Hy ons weer sal uitred. - 2 Korintiërs 1:9-10 (2016 proefvertaling).

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css