Die Weg

 

Gebed, geloof, hoop en vertroue

Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal wankel nie” - Lukas 22:32.

As die Here Jesus die dissipels waarsku dat die Satan hulle soos koring sal sif, rig Hy ook die woorde hierbo tot Petrus as 'n bemoediging. Dit moes vir die dissipels 'n besondere bemoediging gewees het om te weet dat hul Meester ook vir hulle in die gebed intree.

Om te kan bid, is seker een van die wonderlikste gawes wat God aan die mens gegee het. Ons kan by vriende en familie hulp en ondersteuning kry en deur hulle bemoedig word, maar aan menslike hulp, ondersteuning en bemoediging is daar perke. Dit is alleen 'n opregte gebed deur die geloof wat vrede in ons harte kan bring en ons moed en krag kan gee vir die toekoms of vir 'n moeilike taak wat voorlê.

Kom ons kyk wat sê die Bybel hiervan. Paulus druk die gedagte van hoop op 'n besondere wyse uit in Romeine 8:24: ...”Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien?”  Hebreërs 11:1 stel die saak van geloof en hoop baie duidelik, met nog 'n derde element daarin, naamlik: “Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.” Verder staan daar in Efesiërs 3:12 ...”In ons verbondenheid met Hom en deur ons geloof in Hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan” (gebed). Dit is dus baie duidelik dat die Bybel hier veral drie sake stel wat nou aan die gebed verbonde is, naamlik: geloof, hoop en vertroue. Wie dus met geloof, hoop en vertroue kan bid, is iemand wat die ware geheim van gebed geleer het - iemand vir wie gebed nie net 'n sekere betekenis het nie, maar wat ook daaruit onderskraging kan put in tye van nood, smart, moedeloosheid en lyding.

Daar is baie onder ons wat agter 'n glimlag die grootste kommer en smart kan verberg. Iemand wat egter die geheim van gebed leer ken het, naamlik geloof, hoop en vertroue, is ongetwyfeld 'n mens wat die grootste geheim van 'n lewe van vrede en berusting ontdek en beoefen het. Wanneer 'n mens hierdie drie aspekte van gebed ken, beteken gebed nie alleen krag in alle omstandighede nie, maar ook 'n lewensfondament wat op rots gebou is en nie op sand nie. Gebed met hierdie inhoud gee aan die mens onbeskryflike sterkte, en berusting in smart, pyn, teleurstelling en talle ander omstandighede.

Baie mense bid, maar hulle mis hierdie geloof, vertroue en hoop en mis daarom die innige verhouding met God. Sulke bidders se geloof mis die inhoud van vertroue en hoop. Gebed word dan net 'n gewoonte, blote woorde wat nie die regte bestemming bereik nie. Dit is ook die rede waarom so baie bidders sê hulle het gebid, maar dit het nie gehelp nie! In sulke gebede ontbreek die innigheid, oorgawe en kinderlike opregtheid.

Gebed is seker een van die grootste genadegawes wat ons uit die hand van God ontvang het. Dit bring nie net tydelike en oppervlakkige berusting in nood en lyding nie - dit kan ons intiemste vriende en familie ook aan ons bied - maar vrede en berusting wat die mens se verstand nie kan verklaar nie. Selfs wanneer ons in eensaamheid ons leed moet verduur, bring gebed berusting en vrede wat nêrens anders verkry kan word nie.

Opregte gebed is dus nie 'n eksperiment nie, maar 'n metode om met die lewende God in verbinding te tree soos wat ons op geen ander wyse kan doen nie. Daarom is daar soveel siekes, armes en noodlydendes wat hul lewensomstandighede beter aanvaar en verwerk as ander wat nie die innige verhouding ken wat daar tussen God en die mens kan bestaan nie. Die rede hiervoor is dat mense sonder geloof, vertroue en hoop bid en sonder dat hulle werklik besef met WIE hulle werklik kommunikeer. Die ware bidder is iemand wat bid sonder om moedeloos te word. Miskien ontvang hulle nie dít wat hulle gevra het nie, maar wat hulle wel ontvang sal sonder twyfel die beste wees vir hulle. Toe Paulus eenmaal gevra het, het God hom geantwoord: “My krag word in swakheid volbring.” En die "swakheid" wat Paulus ontvang het, was 'n bomenslike krag.

Wanneer ons dan bid, laat ons werklik glo, vertrou en hoop en weet dat die uitkoms dit sal wees wat die beste vir ons is volgens die wil van God.

Uit: Volg My deur dr ACJ Smit
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css