Die Weg

 

Lewende water vir die diepere dors

Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie.” - Johannes 4:13-14.

Die woorde van Jesus aan die Samaritaanse vrou het 'n baie diep betekenis. Terwyl die Samaritaanse vrou net gedink het aan haar liggaamlike behoeftes, het Jesus se antwoord  haar sielsbehoeftes aangespreek. En Jesus se woorde aan haar het net so ook betrekking op ons, hier, vandag!

Ons sê dikwels aan God dat ons dors het, maar hoe dikwels is dit nie net 'n dors na aardse dinge nie? Hoe dikwels is ons dors nie maar daar ter bevrediging van ons eie begeertes nie? Dan is dit 'n dors wat ons self geskep het deur ons eie menslike insig en verlangens. 'n Dors wat nooit geles sal kan word nie.

Jesus het gesien dat die Samaritaanse vrou werklik dors gehad het, maar dit was 'n ander soort dors as die liggaamlike - dis 'n dors wat veel dieper strek - dis die dors van 'n leë en vermoeide hart. Daaroor het sy nie gepraat nie, want dit was intieme sake en daaroor praat 'n mens nie met ander mense nie. Sy het eers 'n poging aangewend om haar eie geestelike dors te les deur op haar eie die lewe in te gaan en van hierdie lewe te drink en te geniet, wild en hartstogtelik. Sy het buite-egtelik geleef en soos 'n vlinder van die een man na die ander gefladder en haar lewe verkwis. Sy het uit ervaring geleer dat dit wat Jesus gesê het, die waarheid is: “Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry”. Die dors na aardse begeertes kan nooit bevredig word nie!

Maar Jesus het vir haar die lewende water vir die siele-dors aangebied. Sy het bely dat Hy die Messias is en op daardie oomblik het sy geput uit die Bron van ewige heil. Sy het die ou mens van sonde gekruisig en in 'n nuwe godsalige lewe opgestaan.

Sy het gebreek met die sonde en gedrink van die water wat Jesus gegee het: Sy het vrede met God ontvang, vergifnis van sonde, 'n nuut herbore lewe en uitsig op die ewige lewe. Wat van jou?

Uit: 'n Woord vir elke dag (SA Kapelaansdiens) (Effens aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css