Die Weg

 

Krag uit die hoogte

Jou God het jou sterkte gebied.....” - Psalm 68:29 (53-vertaling).

In hierdie psalm besing Dawid die grootheid, mag en majesteit van God. God word geloof as oorwinnaar wat met groot krag en mag sy eiendom kan bewaar en verdedig. Daar is geen koning of strydmag wat voor sy almag kan staande bly nie. Hy maak die regverdiges bly om sy eer en sy Naam te besing. God is ook die heil en verlossing van die gelowige en die regverdige. In vers 29 wys die psalmdigter ook daarop dat God ons sterkte bied.

Dit is dan ook hierdie bemoediging wat soveel vir ons as gelowiges beteken. Dit is immers hierdie sterkte waarna ons so dikwels verlang en soms so broodnodig het in die ingewikkelde wêreld waarin ons leef en werk, en waarin ons ons Christenskap moet uitleef. Hierdie sterkte is iets wat ons nie kan koop, verdien of by ons medemens kan verkry me.

God alleen kan ons hierdie sterkte van karakter gee sodat ons dit wat ons op ons lewenspad teëkom, die hoof kan bied. Ons word deur sy Gees met innerlike krag versterk waarsonder ons nie gelukkig en in vrede kan leef nie. Die gelowige het derhalwe 'n onuitputlike bron van krag as hy naby God lewe en sy blydskap en sy nood in die hand van God kan lê.

Wanneer 'n gelowige mens sy lewe in oënskou neem, besef hy dat daar tye is waar hy nie op menslike en wêreldse kragte kan staatmaak nie, en dat die sterkte wat God bied die enigste krag is om hom te laat volhard tot die einde. Baie mense raak as gevolg van talle probleme moedeloos, maar in vers 8 van hierdie psalm staan daar dat God voor sy volk uitgetrek het en voorgegaan het in die wildernis.

Wanneer dit vir ons te moeilik word om te volhard en voort te gaan, wil God in sy krag en sterkte voor ons uitstap. So wil Hy dit vir ons moontlik maak om met volharding voort te gaan en probleme en moeilikhede, waarvoor ons kragte te min is, die hoof te bied. Jesaja sê: “Julle krag lê in stil wees en vertroue hê” (Jes 30:15).

Wie met 'n seker wete en vaste vertroue kan wag op die oomblik wat God weet vir ons die beste is, is dié mens wat met oortuiging kan bely: God bied my sy sterkte, en hierdie God se Woord en beloftes is sekerder as die grootste sekuriteit wat ons ken.

Uit: Volg My deur dr ACJ Smit (verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css