Die Weg

 

Plek van genesing

“Die nood van die hulpelose het Hy nie verontagsaam en gering geskat nie, Hom daarvan nie teruggetrek nie, maar die hulpgeroep na Hom het Hy gehoor.” - Psalm 22:25.

“My offer, o God, is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verpletterde hart sal U, o God, nie minag nie” - Psalm 51:19 (2016 proefvertaling).

Die groot waarde van die psalms is dat dit uit die harte kom van mense wat op die een of ander wyse deur God aangeraak is. Dit is nie die gepoleerde frases van akademiese geskrifte nie, maar dit is woorde wat spreek uit die ontroerde harte van mense wat onder die hand staan van 'n heilige God. Dit is waarom ek en jy ons na die psalms kan wend in die donker ure van ons eie lewens: wanneer ons regtig op soek is na God, en op soek is na 'n weg uit ons eie hartseer en moedeloosheid, want die psalmdigter basuin dit uit: “Kom luister, almal wat vir God ontsag het, sodat ek kan vertel wat Hy vir my gedoen het.” (Ps 66:16). Dit is wat die psalmdigter hier doen: hy vertel wat God vir sy siel gedoen het. En hulle wat dieselfde paadjie loop as hy, kan ook die goeie dinge ontdek wat God vir hulle gedoen het.

Sien jy ook die patroon in die ewige handelinge van God met die mens soos dit in die psalms voorkom? Selfs aan die kruis op Golgotta hoor ons 'n eggo van Psalm 22:2 “My God, my God, waarom het U my verlaat?” En in Matteus 27:35 weerklink Psalm 22:19: “Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp” (53 vertaling). Hoe duidelik staan die reddingsboodskap van die kruis nie opgeteken in Psalm 22 nie!

Die pad van die lewe na DIE LEWE gaan deur die worsteling en gebrokenheid van die kruis; en die plek van genesing is die plek wat die psalmdigter gevind het - wat 'n voorafskaduwing is van die ewige plek van genesing vir alle mense: die plek vir die gebrokenes van hart, aan die voet van die kruis. En die kruis is die antwoord op Psalm 22 en die nood in die hart van Dawid, en die antwoord op die nood in my hart en jou hart. Dit is deur die gebrokenheid van worsteling en dood dat 'n NUWE LEWE te voorskyn tree. En God wil ons na dié plek toe lei. As die swaard ook deur my en jou siel gegaan het (Luk 2:35) sal Hy ons bring by dié plek waar die son van geregtigheid altyd skyn en waar ons genesing onder Sy vleuels sal kry. Want dit is die plek waar gebrokenes heling kan vind. Ons het immers die ewige sekerheid van God ontvang dat Hy die gebroke en verslae hart nie sal minag nie!

Maar die HEER sal in my lewe
weer oordag sy guns gebied.
Ook deur donker nag omgewe,
sing ek nog my pelgrimslied.
Ja, ek lofsing in die nag,
want ek bly die HEER verwag;
my gebed sal opwaarts strewe
na die bronwel van my lewe.

- dw -

(Met erkenning aan: Eric J Alexander, A Heart-Cry Concerning Sin, 1957).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css