Die Weg

 

Jesus se genesende hande

Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê: “Ek wil. Word gesond!” En sy melaatsheid was onmiddellik weg. - Matteus 8:3
Hy het haar hand gevat, en die koors het haar verlaat. Sy het opgestaan en Hom bedien. - Matteus 8:15.
Nadat die mense uitgejaag was, het Hy in die huis ingegaan, die dogtertjie se hand gevat en sy is uit die dood opgewek. - Matteus 9:25.

Jesus het met sy hand aan mense geraak, opgetel, genees, nuwe lewe gegee! Met sy koms as Messias het die koninkryk van God op aarde deurgebreek. Dit is die begin van die volheid, wat voltooi sal word wanneer Hy weer kom. Deur sy hand het Hy God se nabyheid aan mense in nood vertoon. So was dit met sy hand van genesing en lewendmaking wat telkens uitgesteek is. Ons vind die beskrywing van drie sulke hand-uitreike in Matteus 8 en 9. 'n Melaatse man (Mat 8:3), Petrus se skoonma met hoë koors (Mat 8:15), asook die afgestorwe dogter van die Joodse raadslid (Mat 9:25). Al drie word geseën met God se verlossing van liggaamlike nood.

Jesus se hand van genesing en opwekking uit die dood laat iets van die volmaaktheid, wat nog kom, deurbreek. Die mensdom wat weens die gevolge van die sondeval in Eden ly aan siekte, liggaamlike gebreke van verlamming, ensovoorts, sal op die nuwe aarde nie hieraan blootgestel wees nie. Selfs die dood sal finaal oorwin wees. So lees ons in Openbaring 21: “Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.” (21:4).

Die grondslag van hierdie liggaamlike verlossingswerk van Jesus is sy oorwinning van die oorsaak daarvan: die sonde. So sê Hy oor die verlamde man wat deur die dak na hom afgesak is. “Wat is makliker? Om te sê: ‘Jou sondes is jou vergewe,’ of om te sê: ‘Staan op en loop’? Maar Ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe.” (Lukas 5:23-24). Daarna staan die verlamde op en loop. Maar Hy het veel meer as sterk bene ontvang! Vergifnis van sonde!

Is jy vandag in die lyding van ernstige siekte of liggaamlike gebrek of hartseer oor dood vasgevang? Wees verseker dat dieselfde Jesus vandag nog jou Verlosser is. Sy hand word steeds na mense uitgereik soos toe Hy as mens op aarde was. In die eerste plek verlos Hy jou van die oorsaak van ellende, jou sondeskuld. Maar ook in jou diepste lyding sal jy sy hand ervaar. Soms genees Hy, soms troos Hy, soms gee Hy krag, soms gee Hy weer nuwe lewe! Hoe Hy dit doen, is volgens sy genadige wil.

Ek bid dat elkeen wat deur die geloof in Jesus Christus geanker is, vandag sy seënende hand sal ervaar.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css