Die Weg

 

Parallelle wêrelde (1)

Terwyl ons dan nou 'n groot Hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. “ - Hebreërs 4:14-16.

Daar is nie net één nie, maar twéé wêrelde. Die een is die wêreld waar ons tans vertoef, en die ander is die hemelse wêreld waarheen ons op pad is.

En hierdie twee wêrelde staan só teenoor mekaar dat ons wêreld hieronder die swak verligte kelder is en die hemel daarbo die skitterende oppersaal is waar almal jubel en juig.

Die wêreld daarbo is die eintlike wêreld. Want alhoewel God die Here alomteenwoordig is, is hierdie aarde niks meer as die voetbank van sy voete nie (Jes 66:1). Die troon, waarop Hy sit en heers en skitter in sy goddelike heerlikheid, is nie hier nie, maar in die hoogste hemele. En daarom moet ons nie na sy voete kyk nie, maar ons oë en harte oprig na die hemel waar sy troon is.

En alhoewel ons enkels en voete vir ons belangrik is – ons weet immers baie duidelik as dit seer is  - praat ons nie met mekaar se voete nie, maar ons ontmoet mekaar van oog tot oog en die totale uitdrukking van die gelaat waardeur die siel homself ontbloot.

En so is God ook oral, maar tog soek ons oog Hom in die plek van sy heerlikheid waar sy goddelike aangesig blink en vanwaar Hy verlossing en vrede skenk aan sy uitverkorenes.

Ons God is in die hoogste hemele. En so gaan ons saak nie op die aarde nie, maar daar bo in die hemel besleg word. Hier kan die skyn mislei, maar daarbo in die hoogste hemel seëvier die werklikheid!

Wie sal opvaar na die hoë hemel om daar by die troon van God vir ons vergiffenis en 'n erfenis te verwerf?

En dit is op hierdie vraag dat die hemelvaart van ons Here Jesus Christus vir ons die antwoord gee. het dit gedoen. Hý het deur die hemele gegaan en Hý het daarbo aangekom in die sentrum van God se heerlikheid, wat deur die Skrif die “regterhand van God” genoem word. En dáár, in die heiligste hof van die hoogste hemele, het Hy ons saak vir ons gaan besleg.

Dít is wat die Skrif sê: “Ons het 'n Hoëpriester wat deur die hemele gegaan het” (Heb 4:14). Nie om ons te vergeet nie, maar om ons op sy hart te dra. Nie om ons te vervloek vir ons liefdeloosheid nie, maar om vir ons te bid vir die behoud van ons siele. Ook in die hemel is Jesus met ons besig. Sy middelaarswerk is volstrek nog nie afgehandel nie. Alle offerandes is wel volbring, maar alles het nog nie geskied wat nog moet kom nie. Hy berei vir ons plek voor! (Joh 14:2-3).

(word vervolg)

Dr Abraham Kuijper: Dagen van Goede Boodschap.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css