Die Weg

 

Vryheid onder die Wet

Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid as ‘n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde.” - Galasiërs 5: 13 (53-vertaling).

Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen.” - Jakobus 1:25 (83-vertaling).

Die Bybel praat op baie plekke van die “vlees”, die “vleeslike dinge” en die “werke van die vlees”. Met hierdie “vlees” word nie die liggaam bedoel nie. “Vleeslik” kan baie betekenisse hê, soos onder andere die natuurlike, onwedergebore, sondige, oue mens buite Christus. Paulus gee voorbeelde van wat daaruit voortvloei in Galasiërs 5:19-21.

Het dit jou al opgeval dat die mens 'n meester daarin is om letterlik alles te misbruik? Ons kan soms die hoogste gawes wat ons van God ontvang, in diens stel van die laagste dinge op aarde: die vleeslike dinge. Dit moet 'n groot verdriet vir ons Skepper wees om elke oomblik te sien hoe miljoene mense Sy gawes misbruik. Die grootste deel van alles wat ons in die lewe het, ontvang ons immers uit genade, maar tog verstaan ons hierdie genadegawes verkeerd en gebruik ons dit verkeerd. En dit geld op elke lewensterrein. Ons misbruik hierdie genadegawes op die natuurlike, die geestelike, die kulturele en op die maatskaplike gebied.

Ook die kind van God het elke dag met hierdie sondes te kampe. Selfs in ons geestelike lewe, waarin God ons in Christus soveel genade geskenk het, blyk dit telkens dat ons die doel van Sy genade nie goed begryp nie en gevolglik misbruik. Die kind van God is deur Christus vrygemaak van die sonde om in heerlike vryheid te leef. Die wet van die liefde waarvolgens hy moet leef, is geen knellende band of sweep in God se hand nie. Die verloste leef nie meer vol vrees in slawediens onder die wet nie, maar onder die genade wat hom vrygemaak het. Maar nou dreig die groot gevaar dat ons hierdie heerlike vryheid sal misbruik om te doen wat ons "vlees" pas. Ons verstaan dan hierdie gawe verkeerd en vergeet dat ons vrygemaak is om sonder dwang, soos dankbare kinders, die wil van ons Vader te doen en Hom en ons naaste lief te hê.

Soms praat mense van 'n Christen se vryheid op 'n wyse wat eintlik niks met Christus te doen het nie. Ons het ons vryheid gekry om God en mekaar in liefde te dien. As ons ons vryheid daarenteen wil gebruik om allerhande twyfelagtige dinge en gebruike te regverdig, verwar ons vryheid met bandeloosheid. Ook Jakobus het veel skoonheid in God se wet gesien. Wie hom verdiep in Sy wet (dis meer as net met 'n halwe oor luister), sal tot die ontdekking kom dat God se wet in vryheid uitgevoer kan word omdat Sy genade ons tuis maak in Sy atmosfeer. Natuurlik moet ons ons nie net verdiep in Sy wet nie, maar Sy wet ook doen.

As jy dit doen sal jy ervaar dat die geestelike en wettige gebruik van jou vryheid in Christus vir jou baie vreugde meebring. Maar as jy dit “vleeslik” wil misbruik, bring dit vir jou ellende. Dan ontvang jy geen hemelse vreugde en vrede nie.

Uit: Venster op het leven: ds J Overduin (effens aangepas terwille van duidelikheid).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css