Die Weg

 

God vra 'n dankbare en opregte lewe (1)

 (Lees dit saam met Psalm 50)

Hy wat reg lewe, vir hom sal Ek red” - Psalm 50:23.      

Hierdie psalm is moontlik voorgedra by 'n fees waartydens die verbond tussen God en sy volk bevestig is. Dit handel oor 'n indrukwekkende en tegelykertyd angswekkende Godsverskyning. God laat Hom hoor deur 'n storm en deur donder. Uit Sion, stad van volmaakte prag, kom God in glans. Hy kom as die regverdige regter om die vormdiens van sy volk wat met Hom 'n verbond gesluit het, te oordeel. Hy roep die hemel en die aarde as getuies; hulle getuig dat Hy regverdig is. Die verbondsluiting het wel met 'n offer gepaard gegaan (vgl. ook Eksodus 24), maar God stel nie in 'n offer as sodanig belang, soos die volk dink nie. Hy is God, Hy alleen. Aan Hom behoort die hele aarde met alles wat daarop is. Hy het daarom nie behoefte aan offers asof Hy die vleis daarvan eet of die bloed daarvan drink nie. (v 1-6).

Dit is nie omdat sy volk te min offers bring dat Hy 'n regsaak teen hulle het nie. Hy ontvang immers gedurig die voorgeskrewe offers van hulle. Godsdiens beteken nie om God met offers te voed nie, ook nie om Hom bloot met woorde te dien deur byvoorbeeld gereeld sy wetsvoorskrifte op te sê nie. Inteendeel, so iets is vormdiens en dit lei tot skyn-heiligheid en goddeloosheid. Die volk doen 'n beroep op die verbond van God, maar hulle het 'n afkeer van wat Hy hulle leer. In die geheim neem hulle deel aan inbraak, egbreuk en bedrog; hulle beswadder en beskinder selfs hulle eie broers (v 7-20).

God moet hierdie dinge straf, sê Hy, anders dink die oortreders dat ook Hy skynheilig is, soos hulle! Daarom kla Hy hulle aan. Tog is Hy ook 'n genadige God, daarom roep Hy hulle op tot bekering voordat Hy vernietigend ingryp. Hy red dié wat ware godsdiens beoefen: wie se offer dankbare lof aan die Here is en wie se lewe volgens sy woord is. (v 21-23).

Jesus het duidelik gewys hoe persoonlik die godsdiens moet wees. Sy lewe was een groot lof- en dankoffer aan God. En uiteindelik het Hy Homself letterlik as offer gegee. Dit was toe God as straffende God op Golgotha verskyn het. Die hemel en die aarde was op angswekkende wyse getuie dat Hy die regverdige God en regter is. Jesus Christus het, deur Homself in ons plek te gee, vir ons sonde betaal, vir ons dooie vormgodsdiens en huigelary. Ons kan aan God behoort. Daarom moet ons tot sy eer lewe, met dank en lof en in opregte gehoorsaamheid.

(Word vervolg)

Prof JL Helberg: Loof die Here – Die Psalms in Ou- en Nuwe-Testamentiese lig

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css