Die Weg

 

Jesus ons voorbeeld

Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.” - Filippense 2:4-8.

Jesus het mens geword. Maar moenie net dink aan Jesus se menswording nie. Nee, luister hier: “Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was.

Sy gesindheid wat uitstaan is sy NEDERIGHEID. Twee maal lees ons: “Hy het Homself verneder ...”.

Hy het Homself verneder deur mens te word. Maar ook deur die kruisdood.

Net as mens kon Hy Verlosser wees. Deur van die gestalte van God afstand te doen en die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Hy het nie vasgeklem aan sy Godgelyke bestaan nie. Hy het vrywillig daarvan afstand gedoen. Dit het vernedering gekos!

Volg Jesus daarin na. Ons klou soms so krampagtig aan ons status vas. Die Fariseërs se gesindheid is partykeer meer sigbaar. Ons is trots op ons goeie dade in die kerk, maar dan dikwels dáárdie waar ons hande en status nie besoedel word nie! Mense wil ook graag erken word vir hulle posisie in die samelewing. Eerder in ‘n kantoor werk, as die skoonmaker van openbare toilette.

Om soos Jesus te wees, beteken egter: klim van jou troontjie af en dien soos 'n slaaf – al doen jy 'n belangrike werk in die kerk of samelewing.

Hy verwag egter nóg meer. Dat ons, soos Hy, ons kruis sal opneem. Dit het van Hom gehoorsaamheid aan die Vader gevra. So vra Hy ook gehoorsaamheid van ons. Sterf in jouself, leef in Hom! Opregte Christelike liefde vra opoffering van jou eie wil en voorkeure. Stel ander se belange eerste.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css