Die Weg

 

Wees wie jy behoort te wees

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.” - Romeine 12:2.

Soms het 'n mens die geneigdheid en die begeerte om te dink en te doen soos, en ook aan die standaarde te probeer voldoen, van dié mense met wie jy omgaan. Dit word die norm waarteen jy jouself meet. En alhoewel jy nie noodwendig met alles saamstem nie, weerhou jy jou daarvan om anders te dink en op te tree omdat jy bang kan wees dat jy 'n bespotting van jouself sal maak. Dit word ook groepsdruk genoem. Ons is selfs bang vir “wat die mense sal sê! En juis dit mag 'n bedreiging vir jou geestelike lewe inhou.

Maar die Woord van God laat jou anders kyk na hierdie dinge. Jy weet dat jy 'n kind is van die Goddelike Vader wat in jou die skat van sy Heilige Gees gegee het sodat Sy wil in jou lewe tot uitdrukking kan kom, volgens die gawes wat Hy aan jou gegee het (1 Kor 12:7-11; Rom 12:6-8; 1 Pet 4:10-11; Gal 5:22). Jy weet dat wat vandag bestaan, dalk môre nie meer sal wees nie omdat alles op aarde aan verganklikheid onderworpe is (Ps 39:6). Jy weet dat wat in die verlede gebeur het waaroor jy berou het, nie saak maak by God nie, omdat Hy in Christus Jesus al jou sondes vergewe het (Heb 10:17). Jy weet dat wat die Here aan jou geskenk het, jy vandag met vreugde kan geniet, maar dat daar ook 'n verantwoordelikheid is om die Naam van God in alles te verheerlik (1 Tim 6:17). Jy weet dat die toekoms in God se hande is en dat Hy alleen weet wat op jou wag omdat Hy die beskikker is van jou lewensweg, as jy maar net wil volg waarheen Hy jou lei (Ps 32:8). Jy weet dat ná hierdie aardse lewe daar 'n nuwe lewe op jou wag in die heerlikheid van die Vaderhuis (Joh 17:24; Mat 25:34; Rom 8:17; 1 Tes 4:17; Open 21:4). Dit bepaal in hoofsaak jou denke en dade en hoe jy met ander omgaan.

En omdat die Heilige Gees in jou woon, kan jy ook die waarheid van die leuen onderskei. Hy rig jou hart en jou verstand sodat dít wat vir God aanneemlik is, by jou meer gewig dra as dit wat die mense rondom jou sê en doen (Heb 13:21).

As jy leef na die wil van God, nie omgee oor wat mense sê, dink of doen nie, dan kan jy wees wie jy werklik MOET wees, bevry van die groepsdruk en goedkeuring van ander mense wat jou optrede wil bepaal. Jy word dan 'n sterk en vrygestelde persoonlikheid deur die krag van die Heilige Gees wat in jou woon (Arnold J Walker). Jy raak jou ware self, soos God dit vir jou bestem het.

Gebed: Help my, genadige Vader om te wees wat ek weet U wil hê ek moet wees, deur die krag van die inwonende Gees. Amen.

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css