Die Weg

 

Die Heilige Gees gaan ons vooruit (2)

(Lees asb saam met die vorige boodskap)

"Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.” - Johannes 3:8.

Ons vind verskeie voorbeelde van die werking van die Heilige Gees in die boek Handelinge. Daar sien ons hoe die Heilige Gees in die harte werk van sowel die dienaars van God as die mense wat gered moet word.

'n Goeie voorbeeld is die hofdienaar uit Etiopië (Handelinge 8:26 - 40). Hierdie man het al die pad van Etiopië af gekom om in Jerusalem te aanbid. Wat die rede daarvoor was word ons nie vertel nie. Daar koop hy vir homself 'n boekrol van die profeet Jesaja. Op pad terug huistoe lees hy die woorde van Jesaja sonder om te verstaan wat hy lees. Waarom hou hy aan met lees tot op die laaste paragraaf? Hoekom het hy dit nie maar opsy gesit as hy tog niks verstaan het nie? Dit was die Gees van God wat hom gekeer het om die Skrif toe te maak. Omdat God hierdie man wou red, laat Hy hom na Jerusalem reis en die Heilige Gees dryf hom om die boekrol van die profeet Jesaja te koop. By die lees daarvan het hy niks verstaan nie maar dit het in hom soos vuur gebrand – daarom lees hy verder. Sonder dat hyself daarvan bewus was, het die Gees van God reeds in hom gewerk.

Dan sien ons hoe die Heilige Gees 'n ander mens, nl die diaken Filippus, gebruik om tot hierdie hofdienaar se redding te kom. Filippus het deel gevorm van God se reddingsplan wat Hy vir die hofdienaar bewerk het. Filippus was sekerlik nie van plan om in die hitte van die middag die hoofpad Gasa toe te neem nie. Maar wanneer die Heilige Gees iemand in sy heilsplan betrek, dan doen Hy dit wanneer Hy wil. Hy vra nie of dit die diaken sou pas om op die warmste van die dag die pad na Gasa aan te pak nie, maar: “Toe sê die Gees vir Filippus: Gaan daarheen en bly by daardie wa.” (Hand 8:29; 53-vertaling).

Die hofdienaar was glad nie daarvan bewus wat die Here in beweging gebring het om hom, die hofdienaar, te red nie. Hier sien ons hoe die Heilige Gees sy werk in en met mense doen.

Ons het nie voldoende begrip van wat alles in die onsigbare wêreld geskied om een siel te red nie. Daarom is dit des te meer nodig dat ons die sin verstaan waarom die Heilige Gees gekom het. Meer nog: dat ons die Geestelike gawes ontvang het sodat ons in hierdie geheimenisvolle werking ingespan kan word om ander verlorenes te red. Die Heilige Gees sluit ons in by sy heilshandelinge met ander mense. Daarom, laat ons hoor wat die Gees aan die gemeentes sê (Open 2-3). Ons kan niks doen sonder Hom wat die wêreld se oë oopmaak vir sonde, geregtigheid en oordeel nie.

Gebed: Here, open die oë van die mense en gebruik ons daarin. Amen.

- dw-

Met erkenning aan ds Wolfgang Wegert: Das vorausgehende Wirken des Heiligen Geistes
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css