Die Weg

 

Om deur die Heilige Gees te lewe

“Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense” - Handelinge 2:17.

In Handelinge 2 word die uitstorting van die Heilige Gees beskryf. Hy is die Trooster waarvan Jesus gesê het: “En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.” (Joh 14:16-17; 53-vertaling).

En wat Petrus in Handelinge 2:16-17 aan die skare mense sê is: “dit wat julle sopas by hierdie Pinksterfees gesien het is die begin van 'n nuwe era, die begin van die laaste dae”.

Wat is dan nou so nuut in hierdie dae ná die uitstorting van die Heilige Gees? Nie net die profete, soos in die Ou Testamentiese bedeling, sou die Gees van God ontvang nie, maar alle mense: kinders, ou mense, mans, vrouens, geleerdes, eenvoudiges, rykes, armes, ja almal wat die Naam van die Here aanroep (v 21) en deur die doop in Jesus Christus se verbond beseël is. “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het” (Matt 28:19-20) en “Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.” (Mark 16:16). En die Gees wat ons só ontvang, lei ons in die waarheid.

Wie Jesus aanroep en in sy verbond beseël is, kan ervaar hoe hulle deur die Gees gelei word om hulle weg deur die wêreld te vind en om die mag van die bose te oorwin, omdat hulle in die waarheid leef.

Moet dus nie die werking van die Heilige Gees in jou lewe teëstaan nie, maar laat toe dat die vernuwende werking van die Heilige Gees en die vrugte van die Gees (Gal 5:22) in jou lewe gesien kan word. Terwyl die gelowiges deur die Heilige Gees wat in hulle is, 'n intieme en geheiligde kennis van die waarheid opdoen, verkeer die goddelose in volslae onkunde wat Sy inwoning en werk betref.

En hoe kry ons hierdie leiding van die Gees? Deur ons kennis van God se Woord en ons daaglikse gebed in gemeenskap met Jesus Christus. Dit sien ons ook in die groei van die kerk: “In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk, en die ledetal het toegeneem.” (Hand 9:31).

"Stuur u lig en u waarheid; laat dié my lei; laat dié my bring na u heilige berg en na u woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap" (Ps 43:3-4).

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css