Die Weg

 

Gemerk deur die Heilige Gees

“In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël.” - Efesiërs 1:14.

Israel het geweet dat hulle gekies is om aan God te behoort. Met hulle is 'n verbond gesluit: “Ek is julle God – julle is my volk!” Hulle is deur God vir Homself verseël. Deur die geloof het Abraham en ander gelowiges daarin gedeel. So is God vereer en sy Naam groot gemaak onder die nasies. Die Jode (oorblyfsel van die ou Israel) was trots om God se volk te wees. Baie Jode het tot geloof in Jesus Christus gekom.

Nou skryf Paulus ook aan persone wat nie Jode was nie. Mense in Efese wat vroeër afgode aanbid het, maar tog deel van God se volk geword het! Hoe was dit moontlik? “Deur Christus het ook julle (Grieke) deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het.” (Efesiërs 1:13). Aanvanklik was dit vir die Jode baie moeilik om te aanvaar. Die duidelike boodskap was egter: Wat God rein ag (ook die heidene), mag geen mens onrein ag nie.

Maar die bevestiging dat God sy verbond ook na die heidene uitgebrei het, kom deur die Heilige Gees. Tydens 'n vergadering van Christelike leiers in Jerusalem is getuig: God het besluit om “die Heilige Gees aan hulle (heidene) te gee net soos aan ons (Jode)” (Hand 15:8). Op grond daarvan kon Paulus vir die vroeëre heidene in Efese skryf: “In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël” (Efesiërs 1:14). Soos die ou Israel vroeër gehoor het: “Hulle is die Here se volk, sy deel, Jakob is die Here se vaste eiendom” (Deut. 32:9), so hoor die nuwe gelowiges uit ander nasies: Julle is die Here se eiendom. Die Heilige Gees is die seël daarvan!

En ons wat vandag Efesiërs 1 lees, waar staan ons in ons verhouding met die ware God van die Bybel?

Die reddende God loop vandag steeds dieselfde pad om mense sy eiendom te maak:

=> Die evangelie van verlossing word verkondig en mense hoor dit
=> Die Gees van God werk saam met die verkondiging en maak ons harte oop daarvoor
=> Ons hoor nie net nie, maar glo dat daar ook vir ons verlossing in Jesus Christus is
=> En so word ons in Christus deur die Heilige Gees as eiendom van God beseël

Daardie persone wat deur die Gees as eiendom van God beseël is, leef in 'n nuwe verhouding met God.

Hulle lewe word 'n lofprysing van dank aan God.

Die ou sondige natuur word afgesterf en die nuwe lewe tot eer van God kenmerk hulle lewens.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css