Die Weg

 

Hemelvaart

“Sing 'n lied tot eer van God, sing tot eer van sy Naam, maak 'n pad vir Hom wat op die wolke ry, en jubel voor Hom wie se Naam Here is.” - Psalm 68:5.

Die hemelvaart van Jesus Christus kondig vir ons die vrede aan! Wat God van ewigheid af met die mens voorhande gehad het, ontvou nou in sy diepste betekenis.

Die Psalmdigter staan verwonderd as hy terugkyk op die weg van God met die mens. Hy kyk terug op die woestynervaring van sy volk: die bevryding uit die slawerny van Egipte en die ontmoeting met God by die berg Sinaï, waar Hy met die volk 'n verbond gesluit het (Deut 5:2). Die pad is gebaan en hulle sou hul God volg na die land wat Hy in sy verbond aan hulle beloof het – 'n land van vrede indien hulle volgens Sy insettinge sou wandel (Lev 26:3-6). En Hy het voor hulle uitgegaan op hul weg na die beloofde land (vgl Eks 13:21).

Met Hemelvaart het ons Here Jesus Christus ons weer vooruitgegaan in die nuwe wêreld bevry van sonde, leed, trane en dood. En ons sal daar wees waar Hy is - volgens God se verbond met ons. Tog moet ons soos Israel en soos Jesus self, ook eers deur die woestyn gaan met al sy smart en pyn. Maar selfs dan geld sy belofte: “En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” (Mat 28:20). Want Hy hou alles in die hemel en op aarde in sy hande (vgl Mat 28:18).  Ook ons sal die dag van grenslose vrede betree.

Alle donkerheid, alle vrees, alle aanvegtinge en troosteloosheid dra die stempel van verganklikheid. Daar kom egter 'n dag wanneer hierdie verganklikheid met onverganklikheid oorklee sal word, wanneer die skepping self van die slawerny van verganklikheid bevry sal word! (vgl Rom 8:20-22). Dan is ons waar Christus is. Hy wat vóór ons die weg betree het! Dit is die vaste geloof waarin ons lewe, maar eendag sal ons dit ook kan aanskou, want Hy is die Here!

- dw-
(Met erkenning aan Neukirchener Kalender 2014)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css