Die Weg

 

Daar is sekerheid in die Woord van God

“Maghebbers vervolg my sonder oorsaak, maar u woord is die enigste wat ek vrees. Oor u woord is ek so bly soos iemand wat 'n groot skat in die hande gekry het. Ek haat en verafsku leuens, maar u wet het ek lief. Ek loof U soveel keer elke dag oor u bepalings. Hulle is regverdig. Vir dié wat u wet liefhet, is daar groot sekerheid; niks kan hulle laat struikel nie. Ek vestig my hoop op hulp van U, Here, u gebooie gehoorsaam ek. Ek kom u verordeninge na, ek het hulle baie lief. U bevele en verordeninge gehoorsaam ek. My hele lewe lê oop voor U.” - Psalm 119:161-168.

Hoe praat God met my? Hoe luister ek na God? Wat moet ek doen in tyd van nood?

In Psalm 119 besing die digter die wonder van God se wet. Alhoewel hy sê dat hy onregverdiglik vervolg word, gaan dit nie vir hom om sy lyding nie, maar om God se antwoord daarop: “U woord is die enigste wat ek vrees.” Hy ken God se beloftes, en hy vertrou Hom.

Maar wat is hierdie woord waaraan hy so verbete vashou? Dit gaan om God se ganse openbaring aan sy gelowige kind: deur sy Woord, die natuur en die werking van die Heilige Gees.

Hoe kan my liefde vir God se Woord my dan help in tye van nood? In Psalm 119:165 sê die digter: “Vir dié wat u wet liefhet, is daar groot sekerheid; niks kan hulle laat struikel nie.” As ek so opgewonde raak oor God se Woord soos die digter, sal sy wil vir my duideliker word. Deurdat ek God op só 'n manier beter leer ken, sal ek my hoop ook net op Hom wil vestig. Al verstaan ek nie God se dade nie, leer sy Wese my dat Hy niks oor my pad sal bring wat nie sy wil is nie!

God openbaar Homself dus op baie maniere aan sy kinders. En God praat ook met ons. En soos die digter van Psalm 119 moet ek luister na sy Woord. Met verwondering moet ek sy openbaring aan my soek. Dit kan ek alleen ontvang wanneer ek my in gebed tot Hom wend – in my binnekamer, weg van die wêreldse lawaai. Daar waar ek in stilte kan bid en kan luister wat Hy sê. Dan sal ek ook God se handelinge met my beter verstaan.

Gebed: Hemelse Vader, dankie vir die liefdevolle manier waarop U Uself aan u kinders openbaar. Help my om u werking in my lewe raak te sien. Amen.

Verwerk uit: Byderwets en byderwoords – saamgestel deur Annes Nel (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css