Die Weg

 

Christus se blydskap ook ons s'n

“Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees.” - Johannes 15:11.

Wat is die blydskap waarvan die Here Jesus hier praat? Dit was Sy algehele oorgawe en opoffering van Homself aan sy Vader - die vreugde om te doen wat die Vader Hom gestuur het om te doen. “Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins “(Heb 12:2). “Wat U behaag. My God, wil ek graag doen, u wet is in my binneste” (Psalm 40:9). Jesus het gebid dat ons blydskap voortdurend sal groei totdat dit dieselfde punt bereik as syne.

Om 'n vol en oorvloedige lewe te leef, berus nie net op liggaamlike gesondheid, gunstige omstandighede of selfs sukses met ons goddelike roeping nie. Dit berus op die volkome kennis van God en dieselfde gemeenskap en eenheid met Hom as wat Jesus self geniet het. Maar die één ding wat hierdie blydskap kan vernietig, is die oormatige aandag wat ons aan ons omstandighede gee. Jesus het gesê: “maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerhande ander dinge kom op en verstik die woord, en dit bly sonder vrug." (Markus 4:19). En voordat ons nog mooi besef wat gebeur, is ons vasgevang in ons sorge. 

Sorg dat jy in die regte verhouding met God is en vind jou blydskap daarin. Dan sal jy vind dat "strome van lewende water" uit jou sal vloei: “Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. ” (Joh 7:38). Wees 'n fontein, ongeag jou omstandighede, waardeur Jesus sy "lewende water" kan laat vloei. Hou op om selfgesentreerd net maar bewus te wees van jouself, want “julle lewe is saam met Christus verborge in God.”(Kol 3:3).

'n Persoon wat die regte verhouding met God het, leef 'n lewe van blydskap wat so natuurlik is soos om asem te haal, waar hy hom ook al bevind. As dít jou lewe is, kan jy ook vir ander tot seën wees – sonder dat jy dalk ooit bewus sal wees daarvan!

Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees.” (Joh 15:9-11).

Oswald Chambers: My Utmost for His Highest (aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css