Die Weg

 

Dis nie die diens nie, maar persoonlike verhouding wat tel

Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’ Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.” - Matteus 7:21-23.

En tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is.” - Lukas 10:20.

Jesus Christus sê in hierdie gedeeltes: "Moet jou nie verheug in dit wat jy in My Naam doen nie, maar verheug jou in die regte verhouding wat jy met My het." Die slaggat waarin Christene kan val, is om hulle te verheug in die werk wat hulle vir Christus doen. Te meer nog as dit uit die menslike oogpunt “suksesvol” blyk te wees, wat weer aanleiding kan gee tot godsdienstige hoogmoed! Soos by die Fariseërs.

As jy egter die regte verhouding met Jesus Christus het, sal jy dalk self nooit eers ten volle kan bepaal wat God besig is om deur jou te doen nie. Indien jou verhouding met Hom reg is, sal jy ongeag jou omstandighede, of ongeag met wie jy daagliks in aanraking kom, vind dat Hy voortdurend " ... strome lewende water ... " deur jou laat vloei (Joh 7:38). Self sal jy dalk nie eers bewus wees daarvan nie. En dit is eintlik genade as jy dit nie weet nie! As jy in die regte verhouding met God staan, moet jy onthou dat wat jou omstandighede ook al mag wees, dit God is wat jou daarin geplaas het. En God gebruik jou juis binne hierdie omstandighede om Sy doel te bereik, solank as jy voortgaan om “in die lig te lewe soos Hy in die lig is” (1 Joh 1:7).

Daar word vandag baie klem op diens gelê. En dan word daar emosionele druk op mense geplaas om diensbaar te wees omdat hulle bruikbaar is. As ons vir God werk dan doen ons dit volgens menslike maatstawe. As God deur ons werk dan kry dit 'n ander perspektief. Dit is die werk wat God deur ons doen wat tel (goddelike maatstaf), nie wat ons vir Hom doen nie (menslike maatstaf). Dit is vir die Here Jesus meer belangrik dat ons 'n persoonlike verhouding het met God. Alles gaan oor verlossing en heiligmaking - Jesus lei "baie kinders tot heerlikheid" (vgl Hebr 2:10; 53-vertaling en 2016-vertaling).

'Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!” Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie.”' - Lukas 10:40-41.

Oswald Chambers: My Utmost for His Highest (aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css