Die Weg

 

Hoe warm is jou hart oor Jesus se opstanding?

Hy vra hulle toe: “Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?” Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom: “Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?” Hy vra vir hulle: “Watter dinge?” Hulle antwoord Hom: “Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk; en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons Raad Hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word, en Hom gekruisig het. - Lukas 24:17-20.

Paasfees is verby, maar die Here Jesus is nog teenwoordig!

Twee ontstelde volgelinge van Jesus op pad na die dorpie Emmaus sê vir 'n “vreemdeling”: Het jy nie gehoor wat met Jesus van Nasaret gebeur het nie? Almal praat daaroor! Hy is doodgemaak en begrawe, maar nou vertel vroue dat sy graf weer leeg is. Wat 'n deurmekaar boodskap. Ons verstaan dit nie. Hy was magtig in woord en daad. Hoe kon die priesterhoofde en die lede van ons Raad Hom oorlewer om gekruisig te word?  (Lukas 24:13-35).

Die “vreemdeling” was Jesus. Hy het daardie dag uit die dood opgestaan en was besig met 'n reeks verskynings om mense te oortuig dat Hy die lewende Verlosser is.

Hoor die Skrif praat – dit maak harte warm

Die manne op pad na Emmaus het op grond van die profete se boodskap gehoop dat Jesus van Nasaret “Israel sou verlos”. Die Jode (Israel se nageslag) het dit moeilik gehad. Polities onderdruk. Swaar belastings. Hulle koning 'n marionet van die Romeinse keiser. Onder die Romeinse goewerneur se gesag. Hulle het gesmag na vryheid. Jesus was hulle hoop – nou is Hy doodgemaak!

'n Mens kan die Skrif ken, maar ook nie! Jesus het by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Later getuig die twee dat hulle toe eers verstaan het watter verlossing Jesus gebring het. Hulle harte het warm geword deur insig in die Skrifte.

Jesus maak oë oop deur brood te breek

Jesus is met Joodse gasvryheid genooi om in die herberg oor te bly. Die aand neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. Toe herken hulle Hom! Hy het mos 'n paar dae tevore die brood by die Paasmaaltyd gebreek. Hy is Jesus van Nasaret. Hy is die gekruisigde, maar leef weer!

Terug in Jerusalem hoor hulle by Jesus se dissipels: “Die Here het regtig opgestaan en Hy het aan Simon verskyn!” (Luk 24:34). Hulle kon dit bevestig op grond van die uitleg van die Skrif en die breek van die brood.

Hoe warm is jou hart daaroor dat Jesus die dood oorwin het?

Miskien verstaan jy die Bybelse boodskap oor Jesus nie reg nie. Jy soek dalk vergeefs na 'n verlosser vir jou persoonlike nood. Nou is jy ontsteld en verward. Jesus is nie wat jy van Hom verwag het nie!

Lees weer biddend die ou en Nuwe Testament se uitsprake oor Jesus. Sy leë graf en verskyning aan die manne van Emmaus bevestig dat Hy die ware Verlosser is. In Hom word jy vrygemaak van sondeskuld. Jy ontvang opstandingskrag om sondige neigings te oorwin. Selfs die duiwel oorheers jou nie meer nie.

Jy kan seker wees van die ewige lewe, want Jesus is waarlik die lewende Here.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css