Die Weg

 

Tot die grysheid toe sal Ek julle dra

En tot die ouderdom toe is Ék dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra; Ék het dit gedoen, en Ék sal julle opneem, en Ék sal dra en red.” - Jesaja 46:4 (53-vertaling).

En ook tot die ouderdom en die grysheid toe - o God, verlaat my nie, totdat ek aan die volgende geslag u arm verkondig, aan almal wat sal kom, u mag. " (Ps 71:18). Dit is 'n gebed om die genade van God as die ouderdom naderkom. En wat het die Here geantwoord op daardie gebed? “Ek sal jou dra tot die grysheid toe. Ek sal jou ophef en dra en red.” Vir hoeveel oues van dae het hierdie goddelike belofte nie troos en steun verskaf tot aan die einde van hul pelgrimsreis hier op aarde nie! En ook jy wat dit lees, hou blymoedig vas aan hierdie goddelike woorde.

In Jesaja 46 ontvang die volk van Israel die troosvolle tyding dat hul bevryding en redding naby is. Wie sal hulle uithelp? Sal die afgode van Babel dit doen? Sal Bel en Nebo hul verlossers wees? (46:1). Nee, daardie armsalige afgode moet self deur afgematte mense of diere gedra word. Hoe sou húlle dan die las van Israel kon wegneem? Daar is net Een wat Sy volk op Sy magtige vaderarm kan dra: die Verbondsgod van Israel. Daardie God wat saam met ons ons laste dra en Sy guns aan ons skenk.

Wie van ons vertrou nie ook op magtelose afgode vir ons oudag nie? Vertrou jy nog op jou geld, jou gesondheid, op jou verstand en deugde, op jou dokter, familie, op jou bekende naam? Jy behoort alreeds te weet hoe onbetroubaar al hierdie dinge is! Vertrou tog op die Here met jou hele hart! Hy alleen kan jou red en jou dra tot op jou laaste dag toe. Al die ander afgode sal jou jammerlik in die steek laat en jou bedrieg vir tyd en ewigheid.

God het Sy volk gedra “van die moederskoot af”. Dink aan Abraham wat die Here uitverkies het om die stamvader van sy volk te wees. Dink aan die slawerny van Egipte!  Sy magtige arm het die volk daaruit bevry. Dink aan die dae van Moses, van Josua en Dawid. Deur hulle het die Here aan Sy volk die oorwinning geskenk. God het Sy volk gedra soos 'n sorgsame moeder haar kindjie dra. Is dit nie ook 'n troos vir jou nie? Dink jy soms ook terug aan jou jong dae? Hoeveel liefde, geduld en ontferming het God nie ook aan jou bewys nie! Hoeveel keer het Hy jou nie uit nood en gevare gered nie? Sal Hy jou dan verlaat noudat jy oud geword het? Sê Hy dit nie uitdruklik nie: “En tot die ouderdom toe is Ék dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra; Ék het dit gedoen, en Ék sal julle opneem, en Ék sal dra en red.”

Soos ons ouer word verander ons ook. Ons liggaamlike en geestelike vermoëns bly nie altyd dieselfde nie. Dit neem af met die tyd. Hoeveel het ons onsself voorgeneem om te doen, hoeveel plegtige beloftes het ons gemaak, maar wat nooit uitgevoer is nie. Daar ontbreek veel aan óns trou en betroubaarheid.

Maar die liefde en trou van God is onveranderlik.

Voordat die rotsgebergtes was gebore,
die aarde uit niks geroep was, lank tevore
is U, o Heer, dieselfde God van mag,
onwankelbaar in wese en in krag.

(Psalm 90 :1 beryming)

En die ewige God het Homself ook na jou toe neergebuig en jou in Christus geseën. Tel Sy seëninge deur jou lewe bymekaar. Van jou geboorte af het Hy jou daarmee oorlaai! Jy sal nooit klaarkry om dit bymekaar te tel nie

Vergeet nooit een van sy weldadighede,
vergeet Hom nie wat jou sy guns bewys.

(Psalm 103:1 beryming)

Soos 'n arend sy kleintjies wat nog swak en bang is, hoog deur die lug oor berge en dale na 'n veilige rusplek neem, so doen die Here met ons. Ons geloof kan so arm word deur die smarte en die lyding van die lewe; en die krag van ons gebede somtyds so jammerlik klein, maar Hy dra ons saam met ons laste! En Hy wat jou tot op hierdie dag, tot op hierdie oomblik gedra het, Hy sal jou ook verder nie begewe en nie verlaat nie. Jy kan niks beters doen as om 'n psalm ter ere van God te sing as jy besorg en bekommerd voel nie. 

Geloof sy God met diep ontsag,
want Hy oorlaai ons dag aan dag
met ryke seëninge.

(Psalm 68:9 beryming)

Loof Hom wat met die goeie jou versadig,
jou lewenskrag van nuuts af begenadig,
sodat jou jeug is soos die arendsjeug,

(Psalm 103:3 beryming)

Kyk op en loof jou God wat jou liefhet, jou nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie, tot Hy jou op Sy tyd sal bring in die Vaderhuis!

Uit: Die Môrestond Nader – dr JH Gunning (effens verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css