Die Weg

 

Onder die nuwe verbond

Gee aandag en kom na My toe, luister, en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid. - Jesaja 55:3.

Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. - Jeremia 31:31-33.

Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. - 1 Korintiërs 11:25.

Die nuwe verbond, die evangelie, die Nuwe Testament, die Heilige Nagmaal – ons het beslis almal al hiervan gehoor. Maar weet ons wat dit regtig beteken? Jesaja praat van 'n ewige verbond - 'n nuwe verbond. En dan verwys dit nie na die verbond wat God met sy volk by Horeb gesluit het en wat deur die Wet van God (die Tien Gebooie), afgebeeld word nie. Daardie Wet het die verhouding van die mens tot God en die mens onderling met mekaar beskryf.

Die nuwe verbond is nie net 'n stel reëls en 'n vrome gedragskode nie. Dit bestaan daarin dat God ons uit genade as sy kinders aangeneem het en dat ons toelaat dat Jesus Christus, deur middel van die Heilige Gees, in ons en deur ons werk. Dit is wat die sakrament van die Heilige Nagmaal, soos dit deur Jesus Christus ingestel is, aan ons wil oordra: '“Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis.”Met die beker na die maaltyd het Hy net so gemaak en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word.”' (Luk 22:19-20).

Van ons kant is dit 'n eenvoudige handeling wat ons, wat in Christus leef, deelgenote van die nuwe verbond maak. Maar van God se kant is daar veel meer. En ons is geneig om dit te vergeet. 'n Mens kan jou afvra of alles so “bloedig” moet wees! Jesus sê nie net “glo in My nie”, maar Hy sê iets wat veel belangriker is “Hierdie beker is die nuwe verbond in My bloed” (53-vertaling). Want ons dink selde aan die impak van hierdie verbond omdat ons die sonde, en die gevolge van die sonde, onderskat.

Terwyl ons geneig is om die oorsaak van alle kwaad in die samelewing by opruiende politici en die sakewêreld te soek, vertel die Woord van God vir ons dat die kwaad in die mens se eie gevalle natuur lê, omdat die mens van God weggebreek het. Maar vir dié wat na God toe kom en luister, wat in gemeenskap met God lewe, wat die Satan die rug toegekeer het, vir húlle geld hierdie verbond. Christus het dit met sy bloed beseël: God se woord is op ons harte geskryf en in ons gedagtes vasgelê. “Die dood wat Hy gesterf het, het Hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God. So moet ook julle dan julleself beskou as dood vir die sonde, maar in Christus Jesus lewend vir God.” (Rom 6:10-11).

- dw -

(Met erkenning aan P Hans-Peter Mumssen: CZA, Elmshorn, Duitsland)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css