Die Weg

 

Die tekens van die tye

En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.” - Matteus 10:22.

In die Bybel leer die Here ons dat daar oor die jare heen verskillende tekens sal wees wat die eindtyd en die wederkoms van Christus sal voorafgaan. 

In Matteus 24, Markus 13 en 2 Timoteus 3 word o.a. die volgende tekens met die oog op die eindtyd aangedui: valse profete wat mense in die Naam van Christus sal mislei; gerugte van oorloë; mense sal mekaar verraai; aardbewings, hongersnood, peste; gelowiges sal gemartel en gehaat word; afvalligheid van geloof sal plaasvind; mense sal mekaar haat; die wet van die Here sal geminag word; gesinsverhoudings sal verbreek word; sterre sal uit die hemel val; die kragte in die hemel sal geskud word; ongeregtigheid en liefdeloosheid sal toeneem; skyn gelowiges sal hulle geloof versaak; daar sal mense wees wat gelowig voorkom, maar nie die ware geloofskrag besit nie; mense sal liefhebbers van hulleself wees; hulle sal geldgierig, grootpraterig, trotsaards en lasteraars wees; tog sal die evangelie aan almal verkondig word en die Heilige Gees sal deur die gelowiges getuig. En net dié wat volhard, d.i. wat nie hul rug op Christus draai nie, sal gered word.

Hierdie tekens lig twee sake uit:
=> die groeiende ongeloof en uittartende ingesteldheid teenoor die Here en gelowiges
=> en die troosvolle werklikheid van die naderende wederkoms van Jesus Christus.

Hierdie twee lyne loop uit in die botsing wat in Openbaring 19 verwoord word. Die uiteinde van al die tekens is ‘n bevestiging vir die gelowiges dat die Here Jesus Christus finaal die bose sal oorwin voordat ons saam met Hom in heerlikheid en vreugde sal lewe.

Hou daarom moed en behou jou geloof in die Here in hierdie uitdagende tye.

Ds Paul van den Berg.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css