Die Weg

 

Geloof, die belangrikste in 'n mens se lewe

"Wat dit betref - as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo" – Markus 9:23 53-vertaling.

Geloof is die belangrikste in die lewe van 'n Christen. Dit is ons geestelike oog waarmee ons dinge kan sien wat die wêreld nie sien nie; dit verlig ons verstand, rig ons voetstappe en versterk ons wankelmoedige hart. Soos dit met ons geloof gesteld is, so is dit gesteld met ons krag tot diensbaarheid en die vrugbaarheid van ons goeie dade. Nadat God se genade in ons harte begin werk het, is daar niks méér belangrik as dat ons ons lewe lank om geloof sal bly bid nie. Die Here skenk uit genade, deur die werking van die Heilige Gees, self vir ons die geloof en vermeerder dit steeds.

Daar is niks in die hele skepping van God wat meer krag besit as die sterk hand van die geloof nie. Daarmee hou ons vas aan ons almagtige Here in die hemel. Dit skep 'n onverbreekbare band tussen Christus en die gelowige siel. Die geloof oorwin die grootste hindernisse, versit berge van probleme en besit as’t ware ‘n soort van magtigheid in homself, omdat dit van God kom: "en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof" (1 Joh 5:4; 53-vertaling). Ja, dit worstel selfs met God en oorwin (Gen 32:28).

Soos strooi nie teenstand kan bied teen die krag van vuur nie, so sal die grootste krag van ons magtigste vyande nie stand kan hou waar God 'n vurige muur rondom sy volk vorm nie (Sag 2:5). Kyk dan standvastig op na die Here en glo met 'n eenvoudige hart! Hy lei sy volk langs wonderbare weë wat 'n mens nie kan bepeins nie; tog eindelik sal al hul smart en stryd, deur Sy oneindige wyse bestier, 'n heerlike en geseënde einde hê.

Ek kan met U deur sterke bendes dring,
en met my God selfs oor die mure spring,
die Heer se weg is gans volmaak soos Hy;
sy Woord van al wat smet is vry.
'n Skild en burg vir dié wat Hom vertrou;
en só hul toekoms op Hom bou.
Wie is soos Hy as storme woed?
Hy is die rots wat ons behoed.

Uit: Gulden Schat van CH von Bogatzky (in 1841 na Nederlands vertaal deur GW Stegmann). Oorspronklike titel: “Güldenes Schatzkästlein der Kinder Gottes(1718).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css