Die Weg

 

Ons leef in die glans van die ewigheid

Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is Ek.” - Johannes 8:58 (53-vertaling).

En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.” - Eksodus 3:14 (53-vertaling).

Ons lewe in 'n tyd waar baie mense smag na mag en rykdom. Maar alle mag, rykdom en genot bring nie vrede nie. Dit is alles kortstondig en gaan gou verby. Dis tydelik en wie sy lewe daarop bou kom ook te staan voor 'n menigte van “waaroms”. Want rykdom en mag is geen waarborg teen verdriet nie. Inteendeel! Die lewe van 'n mens op aarde is kort en wie sal na verloop van tyd nog aan hom dink?

Maar teenoor hierdie tydelike lewe, staan die ewigheid, wat behoort aan dié wat deel het aan Christus; wat in Christus wedergebore is. As ons in Christus is, leef ons reeds in - en het ons reeds deel aan - die ewigheid. Want soos Hy ewig is, so ook ons, al moet die tydelike liggaam wat ons nou huisves, vergaan. “Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig” (Jer 1:5). “Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons ‘n gebou het van God, ‘n huis nie met hande gemaak nie, ewig, in die hemele.” (2 Kor 5:1).

Christus is ewig

Soos God die Vader ewig is, so is ook Christus ewig. Daarom Jesus se uitspraak: “Voordat Abraham was, is Ek.”, nie “was Ek” nie. Die “is Ek” dui op die ewigheid van Sy bestaan. Immers alles het deur Christus ontstaan en word deur Hom onderhou. In vele plekke in die Bybel word Hy “die Engel van God”, die “Kneg van God” en ook die “Woord van God” genoem. (Meer hieroor in toekomstige boodskappe). Lees gerus Johannes 1:1-4. God het aan Moses gesê: “Ek is”. En omdat Christus een in wese is met God, is Hy ook “Ek is”. Sonder begin en sonder einde. Die skrywer van die Hebreërbrief het gesê:  “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.” (Heb 13:8).

Jare kom en jare gaan, maar die ewigheid bly dieselfde. Almal wat na die liggaam in Christus sterf, bly bestaan in die ewigheid, saam met Christus. Daarom leef ons gedurende ons aardse bestaan reeds in die glans van Sy ewigheid, totdat ons volmaaktheid bereik ná die aardse dood. Maar hoe bespeur ons dit as alles om ons so donker lyk. Slegs deur die gees. Deur ons hele lewe aan Hom oor te gee en in gemeenskap met Hom te lewe. “Bid sonder ophou” ( 1Tes 5:17). Onthou dat die kerk haar grootste groei en verdieping gekry het juis in die tye van groot verdrukking.

Watter groter troos is daar as dat ons weet dat ons kinders is van die ewigheid in Christus?  Ons bespeur dit dalk nie soos ons dit graag sal wil sien nie, maar Paulus sê: “Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken.” ( 1 Kor 13:12; 83-vertaling).

Is dit dan nie beter om verby die tydelike verganklikheid na die ewige voortbestaan te kyk nie? Wil ons nog steeds gryp na nietighede, al lyk mag en rykdom nou vir ons groots? Daar is geen mag en rykdom in hierdie wêreld wat ooit die toets van die tyd deurstaan het nie. Dít wat ewigheidswaarde het, is verhewe bo tyd.

Daarom, hou jou oog gevestig op Christus. Hy sal jou lei op die weg van die ewigheid.

- dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css