Die Weg

 

Ware sekerheid vir die toekoms

-- Hierdie is die laaste boodskap vir 2014. Mag dit as inspirasie dien vir 2015 --

“Want julle sal nie baie haastig weggaan en nie soos vlugtelinge vertrek nie; want die HERE trek voor julle uit, en die God van Israel is julle agterhoede.” - Jesaja 52:12 OAV.

Aan die einde van die jaar sien ons met verwagting uit na wat die toekoms ons bied, maar tog is daar ook 'n angstigheid hier diep binne in ons as ons terugdink aan die tye wat agter ons lê. Die vreugde van God se genade wat ons vandag mag beleef word getemper deur die herinnering aan gister se foute, flaters en leed. Maar God is ook die God van ons gisters en Hy verander die herinneringe aan gister tot ons geestelike groei vir die toekoms. Saam met Dawid kan ons dan sê: “Ek dink aan die verre verlede, ek peins oor alles wat U gedoen het en oor die werk van u hande dink ek na.” (Ps 143:5 NAV), en volg dit dan op met: “Laat my elke môre u liefde ondervind, want in U stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op U gevestig.” (Ps 143:8). In plaas daarvan om te dink aan my verydelde gisters, moet ek my hoop vir môre op die Here vestig.

Die profeet sê: " ... die HERE trek voor julle uit" (Jesaja 52:12) en ons vind dieselfde boodskap ook in Numeri 10. Dit is 'n heerlike vooruitsig dat God vir ons die pad aanwys en ook vir ons die lig verskaf as alles om ons donker word. Hoe wonderlik is dit om te weet dat die Here self vir ons die weg voorberei voordat ons ons voete daarop sit! Hy is alreeds daar voordat ons dit self begin loop: “En hulle het van die berg van die HERE af drie dagreise ver getrek; en die verbondsark van die HERE het drie dagreise ver voor hulle uit getrek om vir hulle ‘n rusplek uit te soek.” (Num 10:33 OAV). En as ons dan die toekomspad betree, doen ons dit rustig en sonder paniek.

"Julle hoef nie haastig pad te gee nie ... "(Jesaja 52:12 NAV). Daar is 'n spreekwoord wat lui: “haas jou langsaam”. Soos wat ons in die nuwe jaar vorentoe beweeg, moet dit nie wees met onnadenkende haas of impulsiewe onbesonnenheid nie. Laat ons die nuwe jaar betree met die krag en geduld wat in dié wete skuil dat die God van Israel voor ons uit gaan.

Die foute van ons gisters lê agter ons. Dit is waar dat ons geleenthede verspeel het wat nooit weer sal terugkeer nie, maar God kan hierdie afbrekende angstigheid binne ons verander in opbouende vertroue in die toekoms. Laat die verlede met rus en vestig jou oë op Christus van waar jou krag sal kom (Fil 4:13). Laat die gebroke, onomkeerbare verlede in Christus se hande en betree die onbekende toekoms saam met Hom.

-dw-

(Met erkenning aan Oswald Chambers)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css