Die Weg

 

Die groot raaisel

“Nadat Hy met Job gepraat het, het die Here vir Elifas die Temaniet gesê: “Ek is kwaad vir jou en jou twee vriende, want julle het nie die waarheid oor My gepraat soos my dienaar Job nie.” - Job 42:7 NAV.

Die vriende van Job beoefen menslike wysheid wat antwoorde probeer vind op die raaiselagtige gebeurtenisse van die lewe. Hulle sê pragtige dinge waaruit dit duidelik word dat hulle die lewe wel ernstig opneem. In ongeveinsde verbasing sê Bildad:  “Sal God die reg verdraai,sal die Almagtige verdraai wat reg is?” (Job 8:3). En 'n rukkie later stel hy die vraag: “Hoe kan 'n mens reg hê voor God? Hoe kan iemand wat uit 'n vrou gebore is, onskuldig wees? As vir God selfs die maan nie helder is nie en die sterre nie blink genoeg nie, hoeveel te minder 'n mens, 'n blote wurm, 'n mensekind, wat maar 'n ruspe is?” (Job 25:4-6).  Job se vriend Elihu probeer hom troos deur met die grootste oortuiging te sê: “Maar luister na my, julle wat alles verstaan! God doen nie verkeerd nie, die Almagtige begaan nie 'n onreg nie.” (Job 34: 10). Dit wil dus lyk asof hierdie vriende van Job wyse woorde spreek.

En tog is hulle verkeerd en al hulle wysheid bring hulle op verkeerde paaie. Hulle neem aan dat dit in die lewe net so moet gaan soos hulle dink en sê. Maar hulle besef nie vir een enkele oomblik hoe hulle die arme Job daarmee verpletter nie. Dit is juis die eienaardige van die boek Job. Wat die vriende sê is reg, maar ook nie reg nie. Hulle sê mooi dinge, dinge wat waar is, maar wat met betrekking tot Job tog glad nie waar is nie. Hier kan ons sien watter gevaarlike ding die wysheid is! Daarmee kan iemand sy medemens 'n verskriklike onreg aandoen. Daarmee kan jy mense ongenadiglik seermaak en tot wanhoop dryf. Dit is presies wat met Job gebeur het. Deur die “wysheid” van sy vriende word hy gemartel en hy kan niks daarteen sê nie, al weet Job in die diepste van sy siel dat dit nie só is soos hulle dit stel nie. Hulle raak goedkoop waarhede kwyt, waarhede wat nie die geweldige raaisels van die Godsbestuur in aanmerking neem nie.

As die vriende van Job geweet het wat vooraf deur God en die Satan bespreek is, sou alles nie so pynlik gewees het nie. Maar daar hang 'n gordyn waardeur die menslike gedagtes nie kan dring nie, en agter daardie gordyn lê die antwoord. Ons staan almal aan die voorkant van die gordyn. Ons sien wat hier gebeur, maar ons weet nie wat agter die gordyn oor ons besluit is nie. Daarom is daar in elke mens se lewe 'n groot raaisel wat selfs nie deur die magtigste menslike wysheid verklaar en opgelos kan word nie. Daarom sien ons ook in elke menselewe iets van 'n wonder, iets van die verborgenheid van God. Agter die raaisels van lyde en voorspoed is baie meer as wat 'n gewone mens dink. Dit  is oneindig meer ingewikkeld as wat selfs 'n wyse mens kan vermoed. Daarom moet elke mens wat dink dat hy wys is uiters versigtig wees en 'n buitengewone mate van eerbied aan die dag lê om nie tot valse gevolgtrekkings te kom nie.

Uit: Ons blaai deur die Bybel, deur Herman Scholtemeijer (effens verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css