Die Weg

 

Die krag van die gelowige gebed

Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, HERE, God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Daarop het die vuur van die HERE neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek"- 1 Konings 18:37-38 OAV.

Watter geweldige en heerlike krag lê daar nie in die gebed van die gelowige nie. Daniël het volhardend gebid en was veilig te midde van die brullende leeus, en Jakobus skryf van Elia: “Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande nie gereën nie; en hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit" (Jak 5:17).

Die Here het self gesê: “Bid en vir julle sal gegee word" (Luk 11.9). Dit is noodsaaklik dat die kind van die Here altyd sal besef watter heerlike krag lê daar in die gelowige gebed. In die oorweldigende wêreld waarin ons lewe kan ons nie sonder daardie sekerheid wees nie. Die gebed is die hartstogtelike spreke van 'n kind met sy Vader in die hemel, maar dit is ook die voedingsaar vanuit die hemel waardeur ons krag ontvang. Die gelowige gebed laat die hemel juig en dit laat die hel sidder ...

Dit is alleen die ware gelowige wat so kan bid. Ons sien in die teks hierbo dat Elia glo dat God met vuur sal antwoord. So seker is hy van sy saak dat hy meermale die kruike water op die altaar omkeer totdat alles nat was en die water rondom die altaar gestaan het. Daar was absoluut geen twyfel by Elia nie! “En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid ... maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel....” (Jak 1:5).

Die gelowige gebed van Elia het dan ook tot gevolg dat die volk in geloofsvertroue uitroep terwyl hulle neerval: “Die Here, Hy is God, die Here, Hy is God" (1 Kon 18:39). Die gebed van Elia bring 'n volk tot bekering en vernietig die werke van die duiwel, want die profete van Baäl en Asjera is doodgemaak.

Die gelowige gebed vra dikwels van jou liggaamlike en geestelike eensaamheid en afsondering. Daar in die stilte van jou slaapkamer kan jy met jou Vader praat. Die gedagte van afsondering spreek ook van die heiliging wat daar by jou moet wees - om jou gedagtes, woorde en dade sonder reserwe aan die Here te gee.

Die gelowige gebed is ook 'n ootmoedige gebed. Die kind van die Here kom met geen eise nie, maar slegs met smeking voor die genadetroon van die hemelse Vader. Dié gebed spreek van afhanklikheid en vertroue. Dit gaan bo alles om die verheerliking van die naam van God. “Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u, Here, God is".

Die gelowige gebed spreek ook van volharding. Elia het sewe-maal gebid. Hy het dus volhard in die gebed en vas geglo dat God sal help, op Sy tyd en op Sy manier. Die gebede van Elia is wonderlik verhoor! Vuur uit die hemel het die brandoffer en die hout en die klippe van die altaar verteer. In vers 45 lees ons: "En in 'n oogwink was die hemel swart van die wolke en wind, en 'n groot reën het gekom".

Daar lê 'n onbegryplike krag in die gelowige gebed. Het ons genoeg vertroue in die gebed? Ons het 'n groter Bidder as wat Elia was en Hy bid vanaf 'n hoër bergtop as Karmel! Onse Here Jesus Christus sit aan die regterhand van die Vader en daar hoor ons Hom bid: “Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld" (Joh 17.24).

Is alles dan nie moontlik nie?

Ds A Myburg (verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css