Die Weg

 

Twee mense in elke mens

"Want nie wat die méns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan." 1 Samuel 16:7 OAV.

Daar is twee mense in elke mens. Dit is jou uiterlike mens wat deur ander mense raakgesien word en 'n beeld van jou skep in die oë van die wêreld, en jou innerlike mens wat die menslike oog nie kan raaksien nie. Die uiterlike mens kan seerkry, geskend raak of selfs vernietig word, terwyl die innerlike mens onaangeraak en ongedeerd kan bly. Paulus stel dit so: "Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe." (2 Kor 4:16 NAV).

In ons diepste wese, waar geen menslike oog kan binnedring nie, is ons wie ons werklik is soos God ons sien. En hierdie innerlike mens werk stelselmatig sy pad na buite om 'n eie kwaliteit aan jou karakter te gee – dít wat die wêreld kan sien. Daar is dus niks belangriker nie as dat jou verborge, innerlike lewe suiwer en opreg is sodat dit die beeld van Christus vertoon.

Niks word behoorlik gedoen as dit nie met die hart gedoen word nie. Om dus 'n suiwere lewe te lei, moet die hart ook suiwer wees. As jy onheilige gedagtes en begeertes binne jou vertroetel sal dit gou sy pad na die uiterlike baan en jou hele lewe beklad en bevlek.

As jy jou hart reghou hoef jy nie bekommerd te wees oor jou uiterlike lewe nie. Dit sal vir homself sorg, of eerder, jou uiterlike lewe sal van binne af beheer word. Baie mense skenk te veel aandag aan hulle uiterlike om daardeur 'n indruk op die wêreld te probeer maak en verwaarloos dan hul innerlike lewe. Die gevolg is dat die onbewaakte hart sy eie verkeerde koers kies waardeur die hele lewe sy skoonheid verloor.

"Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe." (Spreuke 4:23).

JR Miller (1840-1912)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css