Die Weg

 

Om vrede te kan ontvang

Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie” - Johannes 14:27.

Omdat ons geregverdig is deur ons geloof in die bloed van Jesus Christus het ons ook deel aan sy vrede. Kan ons werklik vrede hê as ons elke tree deur die lewe moet vrees as gevolg van 'n skuldige gewete? Watter vrede het 'n welgestelde misdadiger as hy, te midde van sy skatte, in vrees moet lewe dat die verhaal van sy misdaad rugbaar kan word? Die eerste voorwaarde vir vrede is om te besef dat Christus vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Maar dit bly nie net daar nie.

Die tweede voorwaarde is om daagliks na sy woorde te luister en dit gehoorsaam uit te voer. Doen alles in sy Naam en tot die eer van God. Hy het immers self voluit tot die eer van God geleef. Hy het na die aarde gekom, nie om sy eie wil te doen nie, maar dié van die Vader. En in alles het Hy in diens gestaan van die Vader. Soms moet jy net stil wees en luister na sy wil, ander kere moet jy sy wil tot uitvoering bring. Sê dan saam met Dawid: “Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne-in my ingewande” (Ps 40:9). Laat alles wat jy vir Hom doen, nie vir jou 'n plig wees nie, maar 'n liefdesdiens waarin jy alles gee.

Ons Here gee ook vrede vir jou onrustige hart! Jesus staan nie onverskillig teenoor jou menslike gevoelens en bekommernisse nie. Hy weet waar jou dierbares is; Hy ken hulle by die naam; Hy weet van al hul behoeftes en verdriet. Hy sal vir hulle sorg "ver bo alles wat ons bid of dink" (Ef 3:20). Het die Here nie Petrus se skoonmoeder genees omdat Hy Petrus liefgehad het nie? Laat alles wat jou bekommer of ontstel in die hande van Christus, sowel ten opsigte van jouself as van jou geliefdes. As jy dit dan aan Hom oorgegee het, vertrou op Hom en bekommer jou nie meer nie.

Laat die vrede van Christus oor jou hart en jou gedagtes waghou en jou denke en dade beheers, sodat enige gedagte wat die vrede kan versteur, enige drifte wat jou innerlike harmonie kan verbreek, weggekeer word voordat dit oor die drempel kan gaan.

My vrede", het Hy gesê, dit wil sê die vrede wat deel is van Hom en van Hom af kom. Hy nooi ons om dit met Hom te deel - nie slegs in die hiernamaals nie, maar ook reeds vandag. Dit is ons erfenis wat vir ons gewaarborg is deur sy bloed en deur die gawe van die Heilige Gees.

GEBED: O Here, laat ek nie tevrede wees om my slegs te weerhou van sonde nie. Laat ek so in U bly dat ek die vrugte van die Gees sal dra - liefde, blydskap en vrede - tot U eer en verheerliking. Amen.

FB Meyer
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css