Die Weg

 

Om die Bybel met die regte oë te lees

En ons het gehoop dat dit Hy was wat Israel sou verlos; maar nou is dit vandag, met dit alles, die derde dag vandat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was” - Lukas 24:21-22 OAV.

Hierdie twee dissipels van Jesus het regtig rede gehad om bedroef te wees, dan nie? Dit was die eerste dag van die week en hulle was op pad vanaf Jerusalem na die dorpie Emmaus. Hulle het teruggedink aan die gebeure van die vorige week rondom die kruisiging van Jesus. Hulle het in Jesus geglo as profeet (Luk 24:19) en dié Een wat Israel sou kom verlos uit Romeinse oorheersing (Luk 24:21). Maar nou is Hy dood!

Die opgestane Here het geweet van hul droefheid en die vrae waarmee hulle geworstel het, daarom kom stap Hy saam met hulle sonder dat hulle Hom herken. Toe hulle blykbaar nie die vrymoedigheid gehad het om met hierdie “Vreemdeling” te praat nie, begin Hy met hulle praat. Hy vra hulle na die oorsaak van hulle droefheid en gee vir hulle geleentheid om hulle harte aan Hom bloot te lê. Dan praat hulle met Hom oor hulle hartseer, ontsteltenis en twyfel. Wanneer Jesus hulle daarop antwoord, is dit nie met sagte trooswoorde nie. Inteendeel, Sy woorde is snydend as Hy hulle aanspreek: “o Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het!” (Luk 24:25 OAV). Hy neem hulle kwalik oor hulle gebrek aan insig oor wat daar in die Skrifte (Moses en die profete) van Christus geskrywe staan.

Moses en die profete, die Ou Testamentiese Skrifte, het met gesag oor die koms, die lewe en die sterwe van Christus gepraat! Maar die Jode het net daarin gesien wat hulle wou. Dít wat by hulle eie raamwerk sou inpas en vir hulle lekker op die oor was. Hulle het die komende Messias gesien as 'n politieke figuur wat hulle van hulle aardse vyande sou kom verlos. Dat Hy sou kom om mense met God te versoen het hulle nie raakgesien nie, óf nie verstaan nie.

Watter gesag het die Woord van God vandag nog in ons lewens en hoe hanteer ons dit? Hoeveel probleme wat ons ontstel, kan nie vir ons opgelos word as ons ons maar net na die Woord van God wil wend nie? Hoe baie opregte Christene loop nie hul lewenspad met kommer en ontsteltenis nie, in plaas daarvan om by die Kenbron van die waarheid te gaan sit en vertroosting te kry in die bladsye van die Bybel nie? En bid ons dat die Heilige Gees ons sal help om ware insig in die Woord van God te verkry?

Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit” sê Jesus. God se Woord oorleef alle mense en hou ewig stand. Maar dit kan alleen lewenskragtig op ons inwerk wanneer ons dit lees om insig in God se plan met ons as mens te verkry. Dan word dit nie net 'n leesboek nie, maar 'n Lewensboek. As ons dit só lees sal dit ons geestelik versterk, ons troos en vir ons nuwe hoop gee.

-dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css